Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Albus"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Kolejowa 10 (56-300 Sułów)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Milicz obszar wiejski
tel.: 71 384-72-66

Jednostki - NZOZ "Albus"

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Albus"

  Sułów, ul. Ogrodowa 14B (dolnośląskie / powiat Milicz obszar wiejski)
  Telefon: 071 384-72-66
  • Poradnia lekarza POZ
   Sułów, ul. Ogrodowa 14B      Telefon: 71 3847266  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
  • Gabinet pielęgniarki POZ
   Sułów, ul. Ogrodowa 14B      Telefon: 71 3847266  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy
   Sułów, ul. Ogrodowa 14B      Telefon: 71 3847266  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Sułów, ul. Ogrodowa 14B      Telefon: 71 3847266  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Sułów, ul. Ogrodowa 14B      Telefon: 71 3847266  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia ginekologiczna
   Sułów, ul. Ogrodowa 14B     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet higieny szkolnej w środowisku nauczania
   Sułów, ul. Ogrodowa 14B     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Położna POZ
   Sułów, ul. Ogrodowa 14B      Telefon: 071 384-72-66  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia POZ
   Sułów, ul. Ogrodowa 14B     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta
  • Poradnia logopedyczna
   Sułów, ul. Ogrodowa 14B     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Pielęgniarka opieka długoterminowa
   Sułów, ul. Ogrodowa 14B     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia POZ
    Sułów, ul. Ogrodowa 14B     
    Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie w domu pacjenta
   • Poradnia logopedyczna
    Sułów, ul. Ogrodowa 14B     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Pielęgniarka opieka długoterminowa
    Sułów, ul. Ogrodowa 14B     
    Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria