Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ALFA MED" lek. med. Zbigniew Szewc

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Żywiecka 11A (34-340 Jeleśnia)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Jeleśnia
tel.: 33 8636652

Jednostki - NZOZ "ALFA MED" lek. med. Zbigniew Szewc

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ALFA MED" lek. med. Zbigniew Szewc

  Jeleśnia, ul. Żywiecka 11 A (śląskie / powiat Jeleśnia)
  Telefon: 33 8636652
  Email: alfamed@poczta.onet.pl
  Witryna: www.alfamed.org.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Jeleśnia, ul. Żywiecka 11 A      Telefon: 33 8636652  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • USG - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia urologiczna
   Jeleśnia, ul. Żywiecka 11 A      Telefon: 33 8636652  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Urologia
   • USG - Urologia
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Jeleśnia, ul. Żywiecka 11 A      Telefon: 33 8636652  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Jeleśnia, ul. Żywiecka 11 A      Telefon: 33 8636652  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
   • USG - Endokrynologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Jeleśnia, ul. Żywiecka 11 A      Telefon: 33 8636652  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Jeleśnia, ul. Żywiecka 11 A      Telefon: 33 8636652  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Jeleśnia, ul. Żywiecka 11 A      Telefon: 33 8636652  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy z punktem pobrań krwi
   Jeleśnia, ul. Żywiecka 11 A      Telefon: 33 8636652  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki POZ
   Jeleśnia, ul. Żywiecka 11 A      Telefon: 33 8636652  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) położnej POZ
   Jeleśnia, ul. Żywiecka 11 A      Telefon: 33 8636652  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Jeleśnia, ul. Żywiecka 11 A      Telefon: 33 8636652  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia
  • Poradnia patologii ciąży
   Jeleśnia, ul. Żywiecka 11 A     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chorób piersi
   Jeleśnia, ul. Żywiecka 11 A     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia leczenia niepłodności
   Jeleśnia, ul. Żywiecka 11 A     
   Poradnia leczenia niepłodności
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia patologii ciąży
    Jeleśnia, ul. Żywiecka 11 A     
    Poradnia patologii ciąży
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia chorób piersi
    Jeleśnia, ul. Żywiecka 11 A     
    Poradnia profilaktyki chorób piersi
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia leczenia niepłodności
    Jeleśnia, ul. Żywiecka 11 A     
    Poradnia leczenia niepłodności
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia