Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Alfa - Med" Rafał Wilk

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Teatralna 10 (40-003 Katowice)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Katowice
tel.: 32 2598825

Jednostki - NZOZ "Alfa - Med" Rafał Wilk

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Alfa - Med" Rafał Wilk

  Katowice, ul. Teatralna 10 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 32 2598825
  Email: r.wilk@alfamed.com.pl
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Katowice, ul. Teatralna 10      Telefon: 32 2598825  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • USG - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia diabetologiczna
   Katowice, ul. Teatralna 10      Telefon: 32 2598825  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Katowice, ul. Teatralna 10      Telefon: 32 2598825  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • USG - Endokrynologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Katowice, ul. Teatralna 10      Telefon: 32 2598825  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Katowice, ul. Teatralna 10      Telefon: 32 2598825  
   Poradnia medycyny pracy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna
   Katowice, ul. Teatralna 10      Telefon: 32 2598825  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Katowice, ul. Teatralna 10      Telefon: 32 2598825  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Katowice, ul. Teatralna 10      Telefon: 32 2598825  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Katowice, ul. Teatralna 10      Telefon: 32 2598825  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • USG - Chirurgia ogólna
  • poradnia urazowo - ortopedycznej
   Katowice, ul. Teatralna 10      Telefon: 32 2598825  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Katowice, ul. Teatralna 10      Telefon: 32 2598825  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia psychologiczna
   Katowice, ul. Teatralna 10      Telefon: 32 2598825  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia lekarza POZ
   Katowice, ul. Teatralna 10      Telefon: 32 2598825  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • USG - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia okulistyczna
   Katowice, ul. Teatralna 10      Telefon: 32 2598825  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka