NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ALFA" SPÓŁKI Z O.O. "TRES-MED"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Rycerska 2 (98-200 Sieradz)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Sieradz
tel.: 43 826 31 89

Jednostki - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI...

 • przychodnia

  Sieradz, UL. RYCERSKA 2 (łódzkie / powiat Sieradz)
  Telefon: 43 826 31 89
  Email: tres_med@op.pl
  Witryna: www.tres-med.pl
  • dział (pracownia) fizjoterapii
   Sieradz, UL. RYCERSKA 2     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia stomatologiczna
   Sieradz, UL. RYCERSKA 2     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • poradnia chirurgii stomatologicznej
   Sieradz, UL. RYCERSKA 2     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • poradnia (gabinet) lekarza POZ
   Sieradz, UL. RYCERSKA 2     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • poradnia otolaryngologiczna
   Sieradz, UL. RYCERSKA 2     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • poradnia okulistyczna
   Sieradz, UL. RYCERSKA 2     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • poradnia neurologiczna
   Sieradz, UL. RYCERSKA 2     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • poradnia dermatologiczna
   Sieradz, UL. RYCERSKA 2     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • poradnia zdrowia psychicznego
   Sieradz, UL. RYCERSKA 2     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • poradnia rehabilitacyjna
   Sieradz, UL. RYCERSKA 2     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia medycyny pracy
   Sieradz, UL. RYCERSKA 2     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet diagnostyczny
   Sieradz, UL. RYCERSKA 2     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • poradnia (gabinet) lekarza POZ
    Sieradz, UL. RYCERSKA 2     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • poradnia otolaryngologiczna
    Sieradz, UL. RYCERSKA 2     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • poradnia okulistyczna
    Sieradz, UL. RYCERSKA 2     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • poradnia neurologiczna
    Sieradz, UL. RYCERSKA 2     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • poradnia dermatologiczna
    Sieradz, UL. RYCERSKA 2     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • poradnia zdrowia psychicznego
    Sieradz, UL. RYCERSKA 2     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • poradnia rehabilitacyjna
    Sieradz, UL. RYCERSKA 2     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • poradnia medycyny pracy
    Sieradz, UL. RYCERSKA 2     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Gabinet diagnostyczny
    Sieradz, UL. RYCERSKA 2     
    Pracownie inne
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
 • przychodnia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Sieradz, leja Grunwaldzka 10 (łódzkie / powiat Sieradz)
  • gabinet stomatologiczny
   Sieradz, leja Grunwaldzka 10     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • poradnia medycyny szkolnej
   Sieradz, leja Grunwaldzka 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
 • przychodnia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Sieradz, Piłsudskiego 5 (łódzkie / powiat Sieradz)
  • gabinet stomatologiczny
   Sieradz, Piłsudskiego 5     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • przychodnia

  Sieradz, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10 (łódzkie / powiat Sieradz)
  Telefon: 43 827 14 41
  Email: tres_med@op.pl
  Witryna: www.tres-med.pl
  • poradnia pediatryczna
   Sieradz, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • gabinet szczepień
   Sieradz, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
  • poradnia lekarza rodzinnego
   Sieradz, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla poradni POZ
   Sieradz, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Sieradz, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • poradnia medycyny szkolnej SOSW
   Sieradz, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • poradnia medycyny szkolnej ZSP Nr 2
   Sieradz, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • poradnia medycyny szkolnej ZSP Nr 1
   Sieradz, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dermatologiczna
   Sieradz, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Sieradz, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Sieradz, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia medycyny pracy
   Sieradz, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet zabiegowy dla dzieci
   Sieradz, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrania materiału do badań
   Sieradz, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Sieradz, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna
   Sieradz, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia ortopedyczna
   Sieradz, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia kardiologiczna
   Sieradz, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia chirurgiczna
   Sieradz, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia urologiczna
   Sieradz, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia medycyny sportowej
   Sieradz, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia ginekologiczna
   Sieradz, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Sieradz, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Sieradz, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Sieradz, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla poradni otolaryngologicznej
   Sieradz, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Sieradz, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • poradnia chorób metabolicznych
   Sieradz, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • poradnia alergologiczna
   Sieradz, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • poradnia leczenia bólu
   Sieradz, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • poradnia endokrynologiczna
   Sieradz, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • poradnia reumatologiczna
   Sieradz, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • poradnia foniatryczna
   Sieradz, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • poradnia logopedyczna
   Sieradz, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • pracownia diagnostyki kardiologicznej
   Sieradz, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
   • USG - Kardiologia
  • pracownia USG
   Sieradz, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10     
   Pracownia USG
   • USG - Medycyna rodzinna
   • USG - Chirurgia ogólna
   • USG - Neurologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Urologia
   • USG - Otorynolaryngologia
  • gabinet położnej środowiskowej - rodzinnej
   Sieradz, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla poradni okulistycznej
   Sieradz, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla poradni dermatologicznej
   Sieradz, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla poradni neurologicznej
   Sieradz, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla poradni kardiologicznej
   Sieradz, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • poradnia derrmatologiczna
   Sieradz, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • poradnia neurologiczna
   Sieradz, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • poradnia zdrowia psychicznego
   Sieradz, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • poradnia medycyny pracy
   Sieradz, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • poradnia stomatologiczna
   Sieradz, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • poradnia neurochirurgiczna
   Sieradz, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia leczenia jaskry
   Sieradz, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • poradnia derrmatologiczna
    Sieradz, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • poradnia neurologiczna
    Sieradz, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • poradnia zdrowia psychicznego
    Sieradz, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • poradnia medycyny pracy
    Sieradz, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • poradnia stomatologiczna
    Sieradz, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • poradnia neurochirurgiczna
    Sieradz, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10     
    Poradnia neurochirurgiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Poradnia leczenia jaskry
    Sieradz, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 10     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka