Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ALL-MEDICUS

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Głogowska 28 (40-660 Katowice)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Katowice
tel.: 32 35 70 566

Jednostki - NZOZ ALL-MEDICUS

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ALL-MEDICUS

  Katowice, ul. Głogowska 28 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 32 35 75 566
  Email: rejestracja@all-medicus.eu
  Witryna: www.economicus.eu
  • Poradnia kardiologiczna
   Katowice, ul. Głogowska 28      Telefon: 32 35 70 566  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia kardiochirurgiczna
   Katowice, ul. Głogowska 28      Telefon: 32 35 70 566  
   Poradnia kardiochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
  • Poradnia neurologiczna
   Katowice, ul. Głogowska 28      Telefon: 32 35 70 566  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Katowice, ul. Głogowska 28      Telefon: 32 35 70 566  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chorób naczyń
   Katowice, ul. Głogowska 28      Telefon: 32 35 70 566  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia diabetologiczna
   Katowice, ul. Głogowska 28      Telefon: 32 35 70 566  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Katowice, ul. Głogowska 28      Telefon: 32 35 70 566  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Katowice, ul. Głogowska 28      Telefon: 32 35 70 566  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Katowice, ul. Głogowska 28      Telefon: 32 35 70 566  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia medycyny pracy
   Katowice, ul. Głogowska 28      Telefon: 32 35 70 566  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia diagnostyki nieinwazyjnej (USG, EKG)
   Katowice, ul. Głogowska 28      Telefon: 32 35 70 566  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Poradnia immunologiczna
   Katowice, ul. Głogowska 28      Telefon: 32 35 70 566  
   Poradnia immunologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
  • Poradnia hepatologiczna
   Katowice, ul. Głogowska 28      Telefon: 32 35 70 566  
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
 • ALL-MEDICUS Zakład Gastroenterologii

  Katowice, ul. Harcerzy Września 1939 5 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 32 35 75 566
  Email: rejestracja@all-medicus.eu
  Witryna: www.economicus.eu
  • Pracownia endoskopii
   Katowice, ul. Harcerzy Września 1939 5      Telefon: 32 3570566  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Poradnia gastrologiczna
   Katowice, ul. Harcerzy Września 1939 5      Telefon: 32 35 70 566  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia chorób jelit
   Katowice, ul. Harcerzy Września 1939 5      Telefon: 32 35 70 566  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia hepatologiczna
   Katowice, ul. Harcerzy Września 1939 5      Telefon: 32 35 70 566  
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia chorób zakaźnych
   Katowice, ul. Harcerzy Września 1939 5      Telefon: 32 35 70 566  
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia WZW
   Katowice, ul. Harcerzy Września 1939 5      Telefon: 32 35 70 566  
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Katowice, ul. Harcerzy Września 1939 5      Telefon: 32 35 70 566  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Oddział gastroenterologiczny jednego dnia
   Katowice, ul. Harcerzy Września 1939 5     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział gastroenterologiczny jednego dnia
    Katowice, ul. Harcerzy Września 1939 5     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia