Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ALMED"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Mazowiecka 10 (18-214 Klukowo)
wojewodztwo: podlaskie
powiat: Klukowo
tel.: 86 27 74 999

Jednostki - NZOZ "ALMED"

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ALMED"

  Klukowo, ul. Mazowiecka 10 (podlaskie / powiat Klukowo)
  Telefon: 86 27 74 999
  Email: akurasinska@o2.pl
  • Gabinet lekarza POZ
   Klukowo, ul. Mazowiecka 10      Telefon: 86 27 74 999  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Badania kierowców - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet szczepienno-zabiegowy
   Klukowo, ul. Mazowiecka 10      Telefon: 86 47 81 018  
   Punkt szczepień
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Klukowo, ul. Mazowiecka 10      Telefon: 86 47 81 018  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet pielęgniarki POZ
   Klukowo, ul. Mazowiecka 10      Telefon: 86 47 81 018  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej POZ
   Klukowo, ul. Mazowiecka 10      Telefon: 86 47 81 018  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet pielęgiarki i położnej
   Klukowo, ul. Mazowiecka 10     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet pielęgiarki i położnej
    Klukowo, ul. Mazowiecka 10     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna