Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ALMED"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Dworcowa 14 (82-200 Malbork)
wojewodztwo: pomorskie
powiat: Malbork
tel.: 55 64 74 334

Jednostki - NZOZ "ALMED"

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ALMED" Sp. z o.o.

  Malbork, Dworcowa 14 (pomorskie / powiat Malbork)
  Telefon: 55 64 74 212
  Email: rejestracja@almed.malbork.pl
  Witryna: www.almed.malbork.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Malbork, Dworcowa 14      Telefon: 55 64 74 212  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia kardiologiczna
   Malbork, Dworcowa 14      Telefon: 55 64 74 212  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Malbork, Dworcowa 14      Telefon: 55 64 74 212  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Malbork, Dworcowa 14      Telefon: 55 64 74 212  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Malbork, Dworcowa 14      Telefon: 55 64 74 212  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Malbork, Dworcowa 14      Telefon: 55 64 74 212  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia chirurgiczna
   Malbork, Dworcowa 14      Telefon: 55 64 74 212  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Malbork, Dworcowa 14      Telefon: 55 64 74 212  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia urologiczna
   Malbork, Dworcowa 14      Telefon: 55 64 74 212  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia okulistyczna
   Malbork, Dworcowa 14      Telefon: 55 64 74 212  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia stomatologiczna
   Malbork, Dworcowa 14      Telefon: 55 64 74 334  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia medycyny pracy
   Malbork, Dworcowa 14      Telefon: 55 64 74 212  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia pediatryczna
   Malbork, Dworcowa 14      Telefon: 55 64 74 492  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia alergologiczna
   Malbork, Dworcowa 14      Telefon: 55 64 74 492  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Malbork, Dworcowa 14      Telefon: 55 62 21 492  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Malbork, Dworcowa 14      Telefon: 55 64 74 212  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stoamtologiczna
   Malbork, Dworcowa 14      Telefon: 55 64 74 212  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Punkt szczepień
   Malbork, Dworcowa 14      Telefon: 55 62 21 492  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia promocji zdrowia
   Malbork, Dworcowa 14      Telefon: 55 64 74 212  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Malbork, Dworcowa 14      Telefon: 55 64 74 334  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Malbork, Dworcowa 14      Telefon: 55 64 74 212  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia USG
   Malbork, Dworcowa 14      Telefon: 55 64 74 212  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Punkt zaopatrzenia środków pomocniczych
   Malbork, Dworcowa 14      Telefon: 55 64 74 334  
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia logopedyczna
   Malbork, Dworcowa 14      Telefon: 55 64 74 212  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Malbork, Dworcowa 14      Telefon: 55 62 21 492  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Malbork, Dworcowa 14      Telefon: 55 64 74 334  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Malbork, Dworcowa 14      Telefon: 55 64 74 212  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Malbork, Dworcowa 14      Telefon: 55 64 74 212  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Malbork, Dworcowa 14      Telefon: 55 64 74 212  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Malbork, Dworcowa 14      Telefon: 55 64 74 212  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Malbork, Dworcowa 14      Telefon: 55 64 74 212  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Malbork, Dworcowa 14      Telefon: 55 64 74 212  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia diabetologiczna
   Malbork, Dworcowa 14     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Malbork, Dworcowa 14     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Malbork, Dworcowa 14     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia diabetologiczna
   Malbork, Dworcowa 14     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia lekarza POZ
   Malbork, Dworcowa 14     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Malbork, Dworcowa 14     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej
   Malbork, Dworcowa 14     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Malbork, Dworcowa 14     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Malbork, Dworcowa 14     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia geriatryczna
   Malbork, Dworcowa 14     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia medycyny sportowej
   Malbork, Dworcowa 14     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia diabetologiczna
    Malbork, Dworcowa 14     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia ginekologiczno-położnicza
    Malbork, Dworcowa 14     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Malbork, Dworcowa 14     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia diabetologiczna
    Malbork, Dworcowa 14     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia lekarza POZ
    Malbork, Dworcowa 14     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia stomatologiczna
    Malbork, Dworcowa 14     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej
    Malbork, Dworcowa 14     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
    Malbork, Dworcowa 14     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Poradnia chorób metabolicznych
    Malbork, Dworcowa 14     
    Poradnia chorób metabolicznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia geriatryczna
    Malbork, Dworcowa 14     
    Poradnia geriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Poradnia medycyny sportowej
    Malbork, Dworcowa 14     
    Poradnia medycyny sportowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
 • Niepubliczny Zakład Opieki zdrowotnej "MEDICUS"

  Sztum, Sierakowskich 5 (pomorskie / powiat Sztum miasto)
  • Poradnia lekarza POZ
   Sztum, Sierakowskich 5      Telefon: 55 27 78 070  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej
   Sztum, Sierakowskich 5      Telefon: 55 27 78 070  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia dermatologiczna
   Sztum, Sierakowskich 5      Telefon: 55 27 78 070  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Sztum, Sierakowskich 5      Telefon: 55 27 78 070  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Sztum, Sierakowskich 5      Telefon: 55 27 78 070  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy