Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ALMED

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: 78A (48-200 Niemysłowice)
wojewodztwo: opolskie
powiat: Prudnik obszar wiejski
tel.: 501486135

Jednostki - NZOZ ALMED

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ALMED" Alicja Kowalska

  Niemysłowice, 78A (opolskie / powiat Prudnik obszar wiejski)
  Telefon: 774344213
  Email: ippalicja@o2.pl
  • Długoterminowa opieka pielęgniarska świadczona w domu pacjenta
   Niemysłowice, 78A     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
  • Opieka pielęgniarska w miejscu nauczania i wychowania
   Niemysłowice, 78A     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Opieka pielęgniarska w miejscu nauczania i wychowania
   Niemysłowice, 78A     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Niemysłowice, 78A     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Niemysłowice, 78A     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Długoterminowa opieka pielęgniarska świadczona w domu pacjenta
   Niemysłowice, 78A      Telefon: 774360363, 501486135  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Długoterminowa opieka pielęgniarska świadczona w domu pacjenta
   Niemysłowice, 78A      Telefon: 501486135  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Długoterminowa opieka pielęgniarska świadczona w domu pacjenta
   Niemysłowice, 78A     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
  • Poradnia Geriatryczna
   Niemysłowice, 78A     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Długoterminowa opieka pielęgniarska świadczona w domu pacjenta
    Niemysłowice, 78A     
    Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
   • Poradnia Geriatryczna
    Niemysłowice, 78A     
    Poradnia geriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria