Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ALMED" Więcek Aleksander

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Rożnów 406 (33-316 Rożnów)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Gródek nad Dunajcem
tel.: 18 44 03 022

Jednostki - NZOZ "ALMED" Więcek Aleksander

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " ALMED" Więcek Aleksander

  Rożnów, Rożnów 406 (małopolskie / powiat Gródek nad Dunajcem)
  Telefon: 18 44 03 022
  Email: nzoz-almed@wp.pl
  • Praktyka lekarza rodzinnego
   Rożnów, Rożnów 406      Telefon: 18 44 03 022  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Rożnów, Rożnów 406      Telefon: 18 44 03 022  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Rożnów, Rożnów 406      Telefon: 18 44 03 022  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Pracownia fizjoterapii
   Rożnów, Rożnów 406      Telefon: 18 44 03 022  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Rożnów, Rożnów 406     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizjoterapii
   Rożnów, Rożnów 406     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Rożnów, Rożnów 406     
    Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia fizjoterapii
    Rożnów, Rożnów 406     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna