Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ALMER" Sp. z o.o.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Dworcowa 5 (26-300 Opoczno)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Opoczno miasto
tel.: 44 755 00 33

Jednostki - NZOZ "ALMER" Sp. z o.o.

 • Przychodnia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Opoczno, Piotrkowska 65 (łódzkie / powiat Opoczno miasto)
  • Poradnia POZ
   Opoczno, Piotrkowska 65     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych
   Opoczno, Piotrkowska 65     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Punkt Szczepień
   Opoczno, Piotrkowska 65     
   Punkt szczepień
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
  • Gabinet Zabiegowy
   Opoczno, Piotrkowska 65     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Pulmunologiczna
   Opoczno, Piotrkowska 65     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Alergologiczna
   Opoczno, Piotrkowska 65     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Dermatologiczna
   Opoczno, Piotrkowska 65     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Opoczno, Piotrkowska 65     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Opoczno, Piotrkowska 65     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Opoczno, Piotrkowska 65     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Urologiczna
   Opoczno, Piotrkowska 65     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Opoczno, Piotrkowska 65     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Opoczno, Piotrkowska 65     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Punkt do pobierania materiałów laboratoryjnych
   Opoczno, Piotrkowska 65     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia EKG
   Opoczno, Piotrkowska 65     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia USG
   Opoczno, Piotrkowska 65     
   Pracownia USG
   • USG - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia Spirometryczna
   Opoczno, Piotrkowska 65     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo- rodzinnej
   Opoczno, Piotrkowska 65     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet położnej środowiskowo- rodzinnej
   Opoczno, Piotrkowska 65     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Alergologiczna dla dzieci
   Opoczno, Piotrkowska 65     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Otolaryngologiczna dla dzieci
   Opoczno, Piotrkowska 65     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
 • Przychodnia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Opoczno, lac Kościuszki 9 (łódzkie / powiat Opoczno miasto)
  • Poradnia POZ
   Opoczno, lac Kościuszki 9     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Opoczno, lac Kościuszki 9     
   Poradnia chorób wewnętrznych
  • Punkt szczepień
   Opoczno, lac Kościuszki 9     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Gabinet zabiegowy
   Opoczno, lac Kościuszki 9     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Poradnia pulmunologiczna
   Opoczno, lac Kościuszki 9     
   Poradnia chorób płuc
  • Poradnia alergologiczna
   Opoczno, lac Kościuszki 9     
   Poradnia alergologiczna
  • Poradnia dermatologiczna
   Opoczno, lac Kościuszki 9     
   Poradnia dermatologiczna
  • Poradnisa neurologiczna
   Opoczno, lac Kościuszki 9     
   Poradnia neurologiczna
  • Poradnia okulistyczna
   Opoczno, lac Kościuszki 9     
   Poradnia okulistyczna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Opoczno, lac Kościuszki 9     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
  • Poradnia urologiczna
   Opoczno, lac Kościuszki 9     
   Poradnia urologiczna
  • Poradnia Kardiologiczna
   Opoczno, lac Kościuszki 9     
   Poradnia kardiologiczna
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Opoczno, lac Kościuszki 9     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
  • Punkt pobierania materiałów do badań laboratoryjnych
   Opoczno, lac Kościuszki 9     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Pracownia EKG
   Opoczno, lac Kościuszki 9     
   Pracownia diagnostyczna
  • Pracownia USG
   Opoczno, lac Kościuszki 9     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
  • Pracownia spirometrii
   Opoczno, lac Kościuszki 9     
   Pracownie inne
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Opoczno, lac Kościuszki 9     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Opoczno, lac Kościuszki 9     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Przychodnia

  Opoczno, ul. Dworcowa 5 (łódzkie / powiat Opoczno miasto)
  Telefon: 44 755 00 33
  Email: almer2@vp.pl
  Witryna: www.almer.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Opoczno, ul. Dworcowa 5      Telefon: 44 755 00 33  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki POZ
   Opoczno, ul. Dworcowa 5      Telefon: 44 755 00 33  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Inna - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Opoczno, ul. Dworcowa 5      Telefon: 44 755 00 33  
   Punkt szczepień
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Opoczno, ul. Dworcowa 5      Telefon: 44 755 00 33  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia endokrynologiczna
   Opoczno, ul. Dworcowa 5      Telefon: 44 755 00 33  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia neurologiczna
   Opoczno, ul. Dworcowa 5      Telefon: 44 755 00 33  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia leczenia bólu
   Opoczno, ul. Dworcowa 5      Telefon: 44 755 00 33  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Opoczno, ul. Dworcowa 5      Telefon: 44 755 00 33  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Opoczno, ul. Dworcowa 5      Telefon: 44 755 00 33  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia EKG
   Opoczno, ul. Dworcowa 5      Telefon: 44 755 00 33  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia spirometryczna
   Opoczno, ul. Dworcowa 5      Telefon: 44 755 00 33  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Choroby płuc
  • Poradnia (gabinet) położnej POZ
   Opoczno, ul. Dworcowa 5      Telefon: 44 755 00 33  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Inna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Opoczno, ul. Dworcowa 5      Telefon: 44 755 00 33  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pedriatryczna
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia patologii ciąży
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okresu przekwitania
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Szkoła rodzenia
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Szkoła rodzenia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia laktacyjna
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia laktacyjna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia alergologiczna
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia alergii pokarmowych
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
  • Poradnia alergii oddechowych
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
  • Poradnia alergii skórnych
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
  • Poradnia diabetologiczna
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia gastrologiczna
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia gastrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia chorób jelitowych
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia chorób jelitowych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia hepatologiczna
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia geriatryczna
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia kardiologiczna
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia wad serca
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia wad serca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia chorób naczyń
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia nefrologiczna
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia medycyny paliatywnej
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia dermatologiczna
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia wenerologiczna
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia wenerologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia chorób naczyniowych mózgu
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
  • Poradnia padaczki
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
  • Poradnia parksinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
  • Poradnia stwardnienia rozsianego
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
  • Poradnia chorób mięśni
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia chorób mięśni
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia pulmonologiczna
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia ftyzjatryczna
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia ftyzjatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia leczenia mukowiscydozy
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia leczenia mukowiscydozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział /pracownia/ fizjoterapii
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział /pracownia/ kinezyterapii
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział /praacownia/ hydroterapii
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział /pracownia/ masażu leczniczego
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chorób zakaźnych
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia medycyny sportowej
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia medycyny pracy
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia wad postawy
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia wad postawy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia osteoporozy
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia jaskry
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia leczenia jaskry
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia zeza
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia audiologiczna
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia foniatryczna
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia logopedyczna
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia urologiczna
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia psychogeriatryczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia nerwic
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychogeriatryczna
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia psychogeriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia leczenia nerwic dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychosomatyczna
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia psychosomatyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia antynikotynowa
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia antynikotynowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia terapii uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia antynikotynowa dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnień i współuzależnieia od alkoholu
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia promocji zdrowia
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
  • Poradnia psychologiczna
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia stomatologiczna
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
  • Poradnia ortodontyczna
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia USG
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Pracownia USG
   • USG - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia ziołolecznictwa
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Pracownia ziołolecznictwa
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
  • Dział oświaty i promocji zdrowia
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Choroby wewnętrzne
  • Dział orzecznictwa o stanie zdrowia
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Dział orzecznictwa o stanie zdrowia
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Dział /pracownia/ fizykoterapii
   Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia lekarza rodzinnego
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Poradnia pedriatryczna
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia ginekologiczno-położnicza
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
    • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia ginekologiczna
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia patologii ciąży
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia patologii ciąży
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia okresu przekwitania
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   • Poradnia profilaktyki chorób piersi
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia profilaktyki chorób piersi
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Szkoła rodzenia
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Szkoła rodzenia
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia laktacyjna
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia laktacyjna
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia chorób wewnętrznych
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia alergologiczna
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia alergologiczna dla dzieci
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia alergologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia alergii pokarmowych
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   • Poradnia alergii oddechowych
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   • Poradnia alergii skórnych
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   • Poradnia diabetologiczna
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia gastroenterologiczna
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia gastrologiczna
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia gastrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia chorób jelitowych
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia chorób jelitowych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia hepatologiczna
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia hepatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia geriatryczna
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia geriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Poradnia kardiologiczna
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia wad serca
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia wad serca
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia nadciśnienia tętniczego
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia nadciśnienia tętniczego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia chorób naczyń
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia chorób naczyń
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia nefrologiczna
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Poradnia medycyny paliatywnej
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia medycyny paliatywnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia dermatologiczna
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia wenerologiczna
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia wenerologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia chorób naczyniowych mózgu
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   • Poradnia padaczki
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   • Poradnia parksinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   • Poradnia stwardnienia rozsianego
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
   • Poradnia chorób mięśni
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia chorób mięśni
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia pulmonologiczna
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia ftyzjatryczna
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia ftyzjatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia leczenia mukowiscydozy
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia leczenia mukowiscydozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia reumatologiczna
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
    • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia rehabilitacji neurologicznej
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia rehabilitacji neurologicznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Dział /pracownia/ fizjoterapii
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Dział /pracownia/ kinezyterapii
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Dział (pracownia) kinezyterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Dział /praacownia/ hydroterapii
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Dział (pracownia) hydroterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Dział /pracownia/ masażu leczniczego
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Dział (pracownia) masażu leczniczego
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia chorób zakaźnych
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia chorób zakaźnych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Poradnia medycyny sportowej
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia medycyny sportowej
    • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
   • Poradnia medycyny pracy
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Poradnia wad postawy
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia wad postawy
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia osteoporozy
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia osteoporozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia okulistyczna
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia leczenia jaskry
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia leczenia jaskry
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia leczenia zeza
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia leczenia zeza
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia audiologiczna
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia audiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia foniatryczna
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia foniatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia logopedyczna
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Poradnia urologiczna
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia zdrowia psychicznego
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia psychogeriatryczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia leczenia nerwic
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia leczenia nerwic
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia psychogeriatryczna
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia psychogeriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia leczenia nerwic dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia psychosomatyczna
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia psychosomatyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia leczenia uzależnień
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia leczenia uzależnień
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia antynikotynowa
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia antynikotynowa
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia terapii uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia antynikotynowa dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia terapii uzależnień i współuzależnieia od alkoholu
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia promocji zdrowia
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia promocji zdrowia psychicznego
    • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
   • Poradnia psychologiczna
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Poradnia stomatologiczna
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
    • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Poradnia ortodontyczna
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia ortodontyczna
    • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Poradnia protetyki stomatologicznej
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia protetyki stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Poradnia chirurgii stomatologicznej
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Poradnia chirurgii stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia USG
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Pracownia USG
    • USG - Choroby wewnętrzne
   • Pracownia ziołolecznictwa
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Pracownia ziołolecznictwa
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Dział oświaty i promocji zdrowia
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Dział oświaty i promocji zdrowia
    • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Choroby wewnętrzne
   • Dział orzecznictwa o stanie zdrowia
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Dział orzecznictwa o stanie zdrowia
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Dział /pracownia/ fizykoterapii
    Opoczno, ul. Dworcowa 5     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna