Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Altermed

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Podgórna 4 (40-955 Katowice)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Katowice
tel.: 32 2530040

Jednostki - NZOZ Altermed

 • NZOZ Altermed

  Katowice, ul. Podgórna 4 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 32 2530040
  Email: altermed.katowice@wp.pl
  Witryna: www.altermedkatowice.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Katowice, ul. Podgórna 4      Telefon: 32 2530040  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia okulistyczna
   Katowice, ul. Podgórna 4      Telefon: 32 2530040  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otorynolaryngologiczna
   Katowice, ul. Podgórna 4      Telefon: 32 2530040  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Katowice, ul. Podgórna 4      Telefon: 32 2530040  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet alergologiczny
   Katowice, ul. Podgórna 4      Telefon: 32 2530040  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Katowice, ul. Podgórna 4      Telefon: 32 2530040  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia chorób tarczycy
   Katowice, ul. Podgórna 4      Telefon: 32 2530040  
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia psychoterapii
   Katowice, ul. Podgórna 4      Telefon: 32 2530040  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Gabinet kardiologiczny
   Katowice, ul. Podgórna 4      Telefon: 32 2530040  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Pracownia USG
   Katowice, ul. Podgórna 4      Telefon: 32 2530040  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia diagnostyki psychologicznej
   Katowice, ul. Podgórna 4      Telefon: 32 2530040  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia medycyny pracy
   Katowice, ul. Podgórna 4      Telefon: 32 2530040  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Katowice, ul. Podgórna 4      Telefon: 32 2530040  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Katowice, ul. Podgórna 4      Telefon: 32 2530040  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Punkt pobrań materiałów do badań laboratoryjnych
   Katowice, ul. Podgórna 4      Telefon: 32 2530040  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   Katowice, ul. Podgórna 4      Telefon: 32 2530040  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia uzależnienia od środków psychoaktywnych
   Katowice, ul. Podgórna 4      Telefon: 32 2530040  
   Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   Katowice, ul. Podgórna 4      Telefon: 32 2530040  
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia leczenia nerwic
   Katowice, ul. Podgórna 4      Telefon: 32 2530040  
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia reumatologiczna
   Katowice, ul. Podgórna 4      Telefon: 32 2530040  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Katowice, ul. Podgórna 4      Telefon: 32 2530040  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Katowice, ul. Podgórna 4      Telefon: 32 2530040  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Gabinet logopedyczny
   Katowice, ul. Podgórna 4      Telefon: 32 2530040  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Gabinet pediatryczny
   Katowice, ul. Podgórna 4      Telefon: 32 2530040  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Katowice, ul. Podgórna 4      Telefon: 32 2530040  
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Gabinet psychologiczny
   Katowice, ul. Podgórna 4      Telefon: 32 2530040  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
   Katowice, ul. Podgórna 4      Telefon: 32 2530040  
  • Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych
   Katowice, ul. Podgórna 4      Telefon: 32 2530040  
   Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
  • Oddział dzienny psychiatryczny
   Katowice, ul. Podgórna 4      Telefon: 32 2530040  
   Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
  • Poradnia antynikotynowa
   Katowice, ul. Podgórna 4      Telefon: 32 2530040  
   Poradnia antynikotynowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Katowice, ul. Podgórna 4      Telefon: 32 2530040  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Gabinet chirurgii ogólnej
   Katowice, ul. Podgórna 4     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet chirurgii ortopedycznej
   Katowice, ul. Podgórna 4     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet onkologiczny
   Katowice, ul. Podgórna 4     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Gabinet rehabilitacyjny
   Katowice, ul. Podgórna 4     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet dermatologiczny
   Katowice, ul. Podgórna 4     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia geriatryczna
   Katowice, ul. Podgórna 4     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia hematologiczna
   Katowice, ul. Podgórna 4     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia leczenia bólu
   Katowice, ul. Podgórna 4     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Katowice, ul. Podgórna 4     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   Katowice, ul. Podgórna 4     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   Katowice, ul. Podgórna 4     
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   Katowice, ul. Podgórna 4     
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia ginekologiczna dla dzieci
   Katowice, ul. Podgórna 4     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Katowice, ul. Podgórna 4     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia leczenia wad postawy dzieci
   Katowice, ul. Podgórna 4     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży
   Katowice, ul. Podgórna 4     
   Poradnia medycyny sportowej dla dzieci
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Katowice, ul. Podgórna 4     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   Katowice, ul. Podgórna 4     
   Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia ortodontyczna
   Katowice, ul. Podgórna 4     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia hepatologiczna
   Katowice, ul. Podgórna 4     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet chirurgii ogólnej
    Katowice, ul. Podgórna 4     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Gabinet chirurgii ortopedycznej
    Katowice, ul. Podgórna 4     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Gabinet onkologiczny
    Katowice, ul. Podgórna 4     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Gabinet rehabilitacyjny
    Katowice, ul. Podgórna 4     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Gabinet dermatologiczny
    Katowice, ul. Podgórna 4     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia geriatryczna
    Katowice, ul. Podgórna 4     
    Poradnia geriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Poradnia hematologiczna
    Katowice, ul. Podgórna 4     
    Poradnia hematologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Poradnia leczenia bólu
    Katowice, ul. Podgórna 4     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia okulistyczna dla dzieci
    Katowice, ul. Podgórna 4     
    Poradnia okulistyczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
    Katowice, ul. Podgórna 4     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
    Katowice, ul. Podgórna 4     
    Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
    Katowice, ul. Podgórna 4     
    Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia ginekologiczna dla dzieci
    Katowice, ul. Podgórna 4     
    Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
    Katowice, ul. Podgórna 4     
    Poradnia kardiologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Poradnia leczenia wad postawy dzieci
    Katowice, ul. Podgórna 4     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży
    Katowice, ul. Podgórna 4     
    Poradnia medycyny sportowej dla dzieci
    • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
   • Poradnia neurologiczna dla dzieci
    Katowice, ul. Podgórna 4     
    Poradnia neurologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
    Katowice, ul. Podgórna 4     
    Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Poradnia ortodontyczna
    Katowice, ul. Podgórna 4     
    Poradnia ortodontyczna
    • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Poradnia hepatologiczna
    Katowice, ul. Podgórna 4     
    Poradnia hepatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne