Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "AM-MED"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Główna 60 (97-510 Ręczno)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Ręczno
tel.: 44 78 13 266

Jednostki - NZOZ "AM-MED"

 • Przychodnia

  Ręczno, ul. Główna 60 (łódzkie / powiat Ręczno)
  Telefon: 44 78 13 266
  • Poradnia lekarza POZ
   Ręczno, ul. Główna 60      Telefon: 44 78 13 266  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Ręczno, ul. Główna 60      Telefon: 44 78 13 266  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Ręczno, ul. Główna 60      Telefon: 44 78 13 266  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Ręczno, ul. Główna 60      Telefon: 44 78 13 266  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Ręczno, ul. Główna 60      Telefon: 44 78 13 266  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny szkolnej
   Ręczno, ul. Główna 60      Telefon: 44 78 13 266  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Ręczno, ul. Główna 60      Telefon: 44 78 13 266  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia okulistyczna
   Ręczno, ul. Główna 60     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia ginekologiczna
   Ręczno, ul. Główna 60     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia okulistyczna
    Ręczno, ul. Główna 60     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia ginekologiczna
    Ręczno, ul. Główna 60     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia