Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "AMICUS - MED"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Władysława Stanisława Reymo 5 (97-319 Będków)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Będków
tel.: 44 71 97 462

Jednostki - NZOZ "AMICUS - MED"

 • Przychodnia

  Będków, ul. Władysława Stanisława Reymo 5 (łódzkie / powiat Będków)
  Telefon: 44 71 97 462
  Email: amicusmed@yahoo.pl
  • Poradnia (gabinet) lekarza POZ
   Będków, ul. Władysława Stanisława Reymo 5      Telefon: 44 71 97 462  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
   • Badania kierowców - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • USG - Medycyna rodzinna
   • Diagnostyka obrazowa - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Będków, ul. Władysława Stanisława Reymo 5      Telefon: 44 71 97 462  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Będków, ul. Władysława Stanisława Reymo 5      Telefon: 44 71 97 462  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Będków, ul. Władysława Stanisława Reymo 5      Telefon: 44 71 97 462  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
   Będków, ul. Władysława Stanisława Reymo 5      Telefon: 44 71 97 462  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Badania laboratoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Położnictwo i ginekologia
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Położnictwo i ginekologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Będków, ul. Władysława Stanisława Reymo 5      Telefon: 44 71 97 462  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Będków, ul. Władysława Stanisława Reymo 5      Telefon: 44 71 97 462  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (Pracownia) Fizjoterapii
   Będków, ul. Władysława Stanisława Reymo 5      Telefon: 44 71 97 462  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Neurologiczna
   Będków, ul. Władysława Stanisława Reymo 5     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Urologiczna
   Będków, ul. Władysława Stanisława Reymo 5     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Będków, ul. Władysława Stanisława Reymo 5     
   Poradnia diabetologiczna
   • Badania laboratoryjne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Będków, ul. Władysława Stanisława Reymo 5     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Badania laboratoryjne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Pracownia USG
   Będków, ul. Władysława Stanisława Reymo 5     
   Pracownia USG
   • USG - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Okulistyczna
   Będków, ul. Władysława Stanisława Reymo 5     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Reumatologiczna
   Będków, ul. Władysława Stanisława Reymo 5     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Będków, ul. Władysława Stanisława Reymo 5     
   Poradnia kardiologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Alergologiczna
   Będków, ul. Władysława Stanisława Reymo 5     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Psychologiczna
   Będków, ul. Władysława Stanisława Reymo 5     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Będków, ul. Władysława Stanisława Reymo 5     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Neurologiczna
    Będków, ul. Władysława Stanisława Reymo 5     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia Urologiczna
    Będków, ul. Władysława Stanisława Reymo 5     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia Diabetologiczna
    Będków, ul. Władysława Stanisława Reymo 5     
    Poradnia diabetologiczna
    • Badania laboratoryjne - Diabetologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
   • Poradnia Endokrynologiczna
    Będków, ul. Władysława Stanisława Reymo 5     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Badania laboratoryjne - Endokrynologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Pracownia USG
    Będków, ul. Władysława Stanisława Reymo 5     
    Pracownia USG
    • USG - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Okulistyczna
    Będków, ul. Władysława Stanisława Reymo 5     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia Reumatologiczna
    Będków, ul. Władysława Stanisława Reymo 5     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia Kardiologiczna
    Będków, ul. Władysława Stanisława Reymo 5     
    Poradnia kardiologiczna
    • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia Alergologiczna
    Będków, ul. Władysława Stanisława Reymo 5     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia Psychologiczna
    Będków, ul. Władysława Stanisława Reymo 5     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia Chirurgii Ogólnej
    Będków, ul. Władysława Stanisława Reymo 5     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
 • Przychodnia - filia

  Wolbórz, Sportowa 32/34 (łódzkie)
  Telefon: 44 61 55 007
  Email: amicusmed@yahoo.pl
  • Poradnia (gabinet) lekarza POZ
   Wolbórz, Sportowa 32/34      Telefon: 44 61 55 007  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Wolbórz, Sportowa 32/34      Telefon: 44 61 55 007  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Wolbórz, Sportowa 32/34      Telefon: 44 61 55 007  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Wolbórz, Sportowa 32/34      Telefon: 44 61 55 007  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Wolbórz, Sportowa 32/34      Telefon: 44 61 55 007  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Wolbórz, Sportowa 32/34      Telefon: 44 61 55 007  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (Pracownia) Fizjoterapii
   Wolbórz, Sportowa 32/34      Telefon: 44 61 55 007  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna