Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "AN-MED"

adres: Jana z Kolna 35 (81-859 Sopot)
wojewodztwo: pomorskie
powiat: M. Sopot
tel.: 058 550-08-60

Jednostki - NZOZ "AN-MED"

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "AN-MED"

  Sopot, Jana z Kolna 35 (pomorskie / powiat M. Sopot)
  Telefon: 058 550-08-60
  Email: an-med.sopot@wp.pl
  • Poradnia stomatologiczna
   Sopot, Jana z Kolna 35     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia diagnostyki obrazowej (RTG - zębowy)
   Sopot, Jana z Kolna 35     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Sopot, Jana z Kolna 35     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
  • Poradnia lekarza POZ
   Sopot, Jana z Kolna 35     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Sopot, Jana z Kolna 35     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Sopot, Jana z Kolna 35     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Sopot, Jana z Kolna 35     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia neurologiczna
   Sopot, Jana z Kolna 35     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia urologiczna
   Sopot, Jana z Kolna 35     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Sopot, Jana z Kolna 35     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Sopot, Jana z Kolna 35     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Sopot, Jana z Kolna 35     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Pracownia fizykoterapii
   Sopot, Jana z Kolna 35     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia geriatryczna
   Sopot, Jana z Kolna 35     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia logopedyczna
   Sopot, Jana z Kolna 35     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Sopot, Jana z Kolna 35     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia psychiatryczna
   Sopot, Jana z Kolna 35     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Sopot, Jana z Kolna 35     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia onkologiczna
   Sopot, Jana z Kolna 35     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia endokrynologiczna
   Sopot, Jana z Kolna 35     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Sopot, Jana z Kolna 35     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Pradnia(gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej
   Sopot, Jana z Kolna 35     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Sopot, Jana z Kolna 35     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia lekarza POZ
    Sopot, Jana z Kolna 35     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
    Sopot, Jana z Kolna 35     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia medycyny pracy
    Sopot, Jana z Kolna 35     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Poradnia chorób wewnętrznych
    Sopot, Jana z Kolna 35     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia neurologiczna
    Sopot, Jana z Kolna 35     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia urologiczna
    Sopot, Jana z Kolna 35     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia reumatologiczna
    Sopot, Jana z Kolna 35     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    Sopot, Jana z Kolna 35     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia otolaryngologiczna
    Sopot, Jana z Kolna 35     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Pracownia fizykoterapii
    Sopot, Jana z Kolna 35     
    Dział (pracownia) kinezyterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia geriatryczna
    Sopot, Jana z Kolna 35     
    Poradnia geriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Poradnia logopedyczna
    Sopot, Jana z Kolna 35     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia gastroenterologiczna
    Sopot, Jana z Kolna 35     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia psychiatryczna
    Sopot, Jana z Kolna 35     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia psychologiczna
    Sopot, Jana z Kolna 35     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Poradnia onkologiczna
    Sopot, Jana z Kolna 35     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Poradnia endokrynologiczna
    Sopot, Jana z Kolna 35     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
    Sopot, Jana z Kolna 35     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pradnia(gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej
    Sopot, Jana z Kolna 35     
    Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet zabiegowy
    Sopot, Jana z Kolna 35     
    Gabinet zabiegowy
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna