Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej APDENT

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Kościuszki 38 (39-220 Pilzno)
wojewodztwo: podkarpackie
powiat: Pilzno miasto
tel.: 14 67 60 367

Jednostki - NZOZ APDENT

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej APDENT Spółka Partnerska Lekarza stomatologa i lekarza

  Pilzno, Kościuszki 38 (podkarpackie / powiat Pilzno miasto)
  Telefon: 14 67 60 367
  Email: ap@apdent.com.pl
  • Poradnia stomatologiczna
   Pilzno, Kościuszki 38     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Rentgenodiagnostyka - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Pozostałe wyroby - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Specjalistyczne usługi w zakresie anastezjologii i intensywnej terapii w miejscu wezwania
   Pilzno, Kościuszki 38     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie w domu pacjenta - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia stomatologiczna
   Pilzno, Kościuszki 38     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją