Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "APIS-MED"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Pomorska 80 (90-224 Łódź)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Łódź-Śródmieście
tel.: 42 678 20 57

Jednostki - NZOZ "APIS-MED"

 • przychodnia

  Łódź, Pomorska 80 (łódzkie / powiat Łódź-Śródmieście)
  • poradnia POZ
   Łódź, Pomorska 80     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • poradnia rehabilitacyjna
   Łódź, Pomorska 80     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • punkt pobrań materiałów do badań analitycznych
   Łódź, Pomorska 80     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej
   Łódź, Pomorska 80     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia położnej środowiskowo - rodzinnej
   Łódź, Pomorska 80     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • poradnia medycyny pracy
   Łódź, Pomorska 80     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • punkt szczepień
   Łódź, Pomorska 80     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • poradnia masażu leczniczego
   Łódź, Pomorska 80     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Łódź, Pomorska 80     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne