Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ARKA

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Berylowa 34 (05-806 Komorów)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Michałowice
tel.: 22 758-00-85

Jednostki - NZOZ ARKA

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ARKA

  Komorów, Berylowa 34 (mazowieckie / powiat Michałowice)
  Telefon: 22 758-00-85
  Email: 1400858@zoz.org.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Komorów, Berylowa 34      Telefon: 22 758-00-85  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej
   Komorów, Berylowa 34      Telefon: 22 758-00-85  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarski - zabiegowy
   Komorów, Berylowa 34      Telefon: 22 758-00-85  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia promocji zdrowia (w zakresie działania zakładu)
   Komorów, Berylowa 34      Telefon: 22 758-00-85  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza (konsultacje POZ)
   Komorów, Berylowa 34      Telefon: 22 758-00-85  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia położnej środowiskowej
   Komorów, Berylowa 34      Telefon: 22 758-00-85  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Komorów, Berylowa 34     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Komorów, Berylowa 34     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna