Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ARMED Przychodnia Lekarska

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Pabianicka 84 A (97-400 Bełchatów)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Bełchatów
tel.: 44 6350215

Jednostki - NZOZ ARMED Przychodnia Lekarska

 • przychodnia lekarska Jednostka już nie funkcjonuje!

  Rząśnia, Waryńskiego 6 (łódzkie / powiat Rząśnia)
  • poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Rząśnia, Waryńskiego 6     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • gabinet położnej środowiskowej
   Rząśnia, Waryńskiego 6     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • gabinet pielęgniarki środowiskowej i ogólnej
   Rząśnia, Waryńskiego 6     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • punkt szczepień
   Rząśnia, Waryńskiego 6     
   Punkt szczepień
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • gabinet zabiegowy
   Rząśnia, Waryńskiego 6     
   Gabinet zabiegowy
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • poradnia ginekologiczna
   Rząśnia, Waryńskiego 6     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia neurologiczna
   Rząśnia, Waryńskiego 6     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Rząśnia, Waryńskiego 6     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia alergologiczna
   Rząśnia, Waryńskiego 6     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia okulistyczna
   Rząśnia, Waryńskiego 6     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia laryngologiczna
   Rząśnia, Waryńskiego 6     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
 • Przychodnia Lekarska w Ruścu

  Rusiec, ul. Mickiewicza 5 (łódzkie / powiat Rusiec)
  Telefon: 43 6766016
  • Gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Rusiec, ul. Mickiewicza 5     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Rusiec, ul. Mickiewicza 5     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Rusiec, ul. Mickiewicza 5     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Rusiec, ul. Mickiewicza 5     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Rusiec, ul. Mickiewicza 5     
   Punkt szczepień
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia neurologiczna
   Rusiec, ul. Mickiewicza 5     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia alergologiczna
   Rusiec, ul. Mickiewicza 5     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia laryngologiczna
   Rusiec, ul. Mickiewicza 5     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Rusiec, ul. Mickiewicza 5     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia ortopedyczna
   Rusiec, ul. Mickiewicza 5     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Rusiec, ul. Mickiewicza 5     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Rusiec, ul. Mickiewicza 5     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Rusiec, ul. Mickiewicza 5     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Rusiec, ul. Mickiewicza 5     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Rusiec, ul. Mickiewicza 5     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Zespół transportu sanitarnego
   Rusiec, ul. Mickiewicza 5     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
 • przychodnia lekarska Jednostka już nie funkcjonuje!

  Rząśnia, 1 maja 19 (łódzkie / powiat Rząśnia)
  • Poradnia lekarza POZ
   Rząśnia, 1 maja 19     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Rząśnia, 1 maja 19     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej i ogólnej
   Rząśnia, 1 maja 19     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Rząśnia, 1 maja 19     
   Punkt szczepień
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Rząśnia, 1 maja 19     
   Gabinet zabiegowy
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczna
   Rząśnia, 1 maja 19     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia alergologiczna
   Rząśnia, 1 maja 19     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia okulistyczna
   Rząśnia, 1 maja 19     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia kardiologiczna
   Rząśnia, 1 maja 19     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia ortopedyczna
   Rząśnia, 1 maja 19     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu