Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ARS-MED Centrum Usług Pielęgniarsko-Lekarskich

adres: Malczewskiego 5/3 (98-220 Zduńska Wola)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Zduńska Wola
tel.: 0723113555 (043) 823-77-80

Jednostki - NZOZ ARS-MED Centrum Usług...

 • przychodnia Jednostka już nie funkcjonuje!

  • gabinet medcycyny ogólnej
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • zespół domowego leczenia pediatrycznego
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Psychiatria
  • punkt szczepień
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • gabinet pielęgniarki środowiskowej i ogólnej
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • gabinet położnej środowiskowej i ogólnej
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • przychodnia

  Zduńska Wola, Malczewskiego 5/3 (łódzkie / powiat Zduńska Wola)
  Telefon: 0-43 823-77-80 0-600-141-689
  Email: ars.med@interia.pl
  • zespół leczenia środowiskowego w zakresie leczenia pediatrycznego
   Zduńska Wola, Malczewskiego 5/3     
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Zduńska Wola, Malczewskiego 5/3     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • gabinet położnej środowiskowej
   Zduńska Wola, Malczewskiego 5/3     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • zespół leczenia środowiskowego w zakresie medycyny ogólnej
   Zduńska Wola, Malczewskiego 5/3     
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Zduńska Wola, Malczewskiego 5/3     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Geriatria
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Hospicjum domowe
   Zduńska Wola, Malczewskiego 5/3     
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • gabinet medycyny szkolnej środowiskowej
   Zduńska Wola, Malczewskiego 5/3     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • gabinet medycyny szkolnej środowiskowej
    Zduńska Wola, Malczewskiego 5/3     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
 • przychodnia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Zduńska Wola, Polna 18 (łódzkie / powiat Zduńska Wola)
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Zduńska Wola, Polna 18     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Zduńska Wola, Polna 18     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Zduńska Wola, Polna 18     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Geriatria
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Hospicjum domowe
   Zduńska Wola, Polna 18     
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
 • Przychodnia

  Zduńska Wola, Złota 10 (łódzkie / powiat Zduńska Wola)
  Telefon: 0-43 824-07-77
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Zduńska Wola, Złota 10     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Zduńska Wola, Złota 10     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Zduńska Wola, Złota 10     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Geriatria
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Geriatria
  • Hospicjum domowe
   Zduńska Wola, Złota 10     
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna paliatywna
  • Opieka domowa rodzinna
   Zduńska Wola, Złota 10     
   Opieka domowa, rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Geriatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diabetologia
  • Geriatryczny zespół opieki domowej
   Zduńska Wola, Złota 10     
   Geriatryczny zespół opieki domowej
   • Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Geriatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Geriatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diabetologia
  • pielęgniarska opieka długoterminowa
   Zduńska Wola, Złota 10     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Geriatria
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Geriatria
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Zduńska Wola, Złota 10     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Zduńska Wola, Złota 10     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Zespół rehabilitacji domowej
   Zduńska Wola, Złota 10     
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Zduńska Wola, Złota 10     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
  • Hospicjum domowe
   Zduńska Wola, Złota 10     
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Fizjoterapia domowa
   Zduńska Wola, Złota 10     
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Geriatria
 • Przychodnia

  Sieradz, Armii Krajowej 7 (łódzkie / powiat Sieradz)
  Telefon: 43 8278408
  Email: ars.med@interia.pl
  • Poradnia Geriatryczna
   Sieradz, Armii Krajowej 7     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Geriatria
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Sieradz, Armii Krajowej 7     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Geriatria
  • Fizjoterapia domowa
   Sieradz, Armii Krajowej 7     
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Geriatria