Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Ars Medica"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Szkolna 4 (84-207 Bojano)
wojewodztwo: pomorskie
powiat: Szemud
tel.: 58 350-86-34

Jednostki - NZOZ "Ars Medica"

 • Przychodnia specjalistyczna

  Bojano, Szkolna 4 (pomorskie / powiat Szemud)
  Telefon: 58 350-86-34
  Email: chrostowski@dabrowka.net
  Witryna: www.przychodniabojano.pl
  • Poradnia stomatologiczna
   Bojano, Szkolna 4     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Pracownia USG
   Bojano, Szkolna 4     
   Pracownia USG
   • USG - Chirurgia dziecięca
   • USG - Chirurgia ogólna
   • USG - Dermatologia i wenerologia
   • USG - Neurologia
   • USG - Otorynolaryngologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Urologia
   • USG - Choroby płuc
   • USG - Endokrynologia
   • USG - Kardiologia
   • USG - Gastroenterologia
   • USG - Kardiologia dziecięca
   • USG - Medycyna sportowa
   • USG - Reumatologia
  • Poradnia alergologiczna
   Bojano, Szkolna 4     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Bojano, Szkolna 4     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • USG - Endokrynologia
  • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Bojano, Szkolna 4     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Endokrynologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Bojano, Szkolna 4     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • USG - Kardiologia
  • Poradnia kardiologii dziecięcej
   Bojano, Szkolna 4     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • USG - Kardiologia
   • Inne - Kardiologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Bojano, Szkolna 4     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Inne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Bojano, Szkolna 4     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Inne - Neurologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Bojano, Szkolna 4     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Inne - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna
   Bojano, Szkolna 4     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Inne - Reumatologia
  • Poradnia medycyny sportowej
   Bojano, Szkolna 4     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
   • Inne - Medycyna sportowa
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Bojano, Szkolna 4     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Bojano, Szkolna 4     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii dziecięcej
   Bojano, Szkolna 4     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Bojano, Szkolna 4     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Bojano, Szkolna 4     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Endoskopia - Otorynolaryngologia
  • Poradnia logopedyczna
   Bojano, Szkolna 4     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia urologiczna
   Bojano, Szkolna 4     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • USG - Urologia
   • Endoskopia - Urologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Bojano, Szkolna 4     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • USG - Gastroenterologia
  • Pracownia rentgenodiagnostyki stomatologicznej
   Bojano, Szkolna 4     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia stomatologiczna
   • Rentgenodiagnostyka - Ortodoncja
   • Rentgenodiagnostyka - Periodontologia
   • Rentgenodiagnostyka - Protetyka stomatologiczna
   • Rentgenodiagnostyka - Stomatologia dziecięca
   • Rentgenodiagnostyka - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia elektrofizjologii
   Bojano, Szkolna 4     
   Pracownia elektrofizjologii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Inne - Neurologia
   • Inne - Kardiologia
   • Inne - Kardiologia dziecięca
  • Punkt pobrań materiału do badań
   Bojano, Szkolna 4     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Bojano, Szkolna 4     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Punkt szczepień
   Bojano, Szkolna 4     
   Punkt szczepień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia diagnostyki obrazowej - RTG stomatologiczny
   Bojano, Szkolna 4     
  • Gabinet zabiegowy
   Bojano, Szkolna 4     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia diagnostyki obrazowej - RTG stomatologiczny
    Bojano, Szkolna 4     
   • Gabinet zabiegowy
    Bojano, Szkolna 4     
 • Przychodnia stomatologiczna

  Gdynia, Sojowa 22 (pomorskie / powiat M. Gdynia)
  • Poradnia stomatologiczna
   Gdynia, Sojowa 22     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia rentgenodiagnostyki stomatologicznej
   Gdynia, Sojowa 22     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia stomatologiczna
   • Rentgenodiagnostyka - Ortodoncja
   • Rentgenodiagnostyka - Periodontologia
   • Rentgenodiagnostyka - Protetyka stomatologiczna
   • Rentgenodiagnostyka - Stomatologia dziecięca
   • Rentgenodiagnostyka - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia diagnostyki obrazowej - RTG stomatologiczny
   Gdynia, Sojowa 22     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia diagnostyki obrazowej - RTG stomatologiczny
    Gdynia, Sojowa 22