Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ARS MEDICA"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Legionów 1 (37-550 Radymno)
wojewodztwo: podkarpackie
powiat: Radymno
tel.: 16 628 11 58

Jednostki - NZOZ "ARS MEDICA"

 • Przychodnia ogólno-specjalistyczna

  Radymno, Legionów 1 (podkarpackie / powiat Radymno)
  Telefon: 16 628 11 58
  Email: arsmedica@poczta.onet.pl
  Witryna: nzozarsmedica.republika.pl
  • Poradnia POZ
   Radymno, Legionów 1      Telefon: (016) 628 10 12  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chirurgiczna
   Radymno, Legionów 1      Telefon: (016) 628 10 12  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia K
   Radymno, Legionów 1      Telefon: (016) 628 10 12  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Radymno, Legionów 1      Telefon: (016) 628 10 12  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna
   Radymno, Legionów 1      Telefon: 16 628 11 58  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Położna środowiskowo-rodzinna
   Radymno, Legionów 1      Telefon: 16 628 11 58  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo
  • Higiena szkolna
   Radymno, Legionów 1      Telefon: (016) 628 10 12  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet fizjoterapii
   Radymno, Legionów 1      Telefon: (016) 628 10 12  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia diagnostyczna EKG, USG
   Radymno, Legionów 1      Telefon: (016) 628 10 12  
   Pracownia USG
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Radymno, Legionów 1      Telefon: 16 628 11 58  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia medycy sportowej
   Radymno, Legionów 1     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia medycy sportowej
    Radymno, Legionów 1     
    Poradnia medycyny sportowej
    • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
 • Ośrodek zdrowia

  Radymno, Młyny 57 (podkarpackie / powiat Radymno)
  Telefon: 16 628 39 33
  Email: arsmedica@poczta.onet.pl
  Witryna: nzozarsmedica.republika.pl
  • Poradnia POZ
   Radymno, Młyny 57      Telefon: (016) 628 39 33  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna
   Radymno, Młyny 57      Telefon: (016) 628 39 33  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
 • Ośrodek zdrowia

  Sośnica, Sośnica 184 (podkarpackie / powiat Radymno)
  Telefon: 16 628 30 14
  Email: arsmedica@poczta.onet.pl
  Witryna: nzozarsmedica.republika.pl
  • Poradnia POZ
   Sośnica, Sośnica 184      Telefon: (016) 628 30 14  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna
   Sośnica, Sośnica 184      Telefon: (016) 628 30 14  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne