Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ARS MEDICA" s.c.

adres: Szpitalna 1 (57-330 Szczytna)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Szczytna miasto
tel.: 074 868-33-47

Jednostki - NZOZ "ARS MEDICA" s.c.

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ARS MEDICA" s.c.

  Szczytna, Szpitalna 1 (dolnośląskie / powiat Szczytna miasto)
  • Poradnia lekarza POZ
   Szczytna, Szpitalna 1     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dermatologiczna
   Szczytna, Szpitalna 1     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Szczytna, Szpitalna 1     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Szczytna, Szpitalna 1     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgiczna
   Szczytna, Szpitalna 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia okulistyczna
   Szczytna, Szpitalna 1     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia laryngologiczna
   Szczytna, Szpitalna 1     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia psychiatryczna
   Szczytna, Szpitalna 1     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo rodzinnej
   Szczytna, Szpitalna 1     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
  • Gabinet położnej srodowiskowo rodzinnej
   Szczytna, Szpitalna 1     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Szczytna, Szpitalna 1     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Szczytna, Szpitalna 1     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Szczytna, Szpitalna 1     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Punkt szczepień
   Szczytna, Szpitalna 1     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Szczytna, Szpitalna 1     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna rodzinna