Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ARS MEDICA"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Juliusza Kossaka 1A (76-100 Sławno)
wojewodztwo: zachodniopomorskie
powiat: Sławno
tel.: 59/810-37-79; 601/63-59-49

Jednostki - NZOZ "ARS MEDICA"

 • NZOZ ARS MEDICA - siedziba

  Sławno, Kossaka 1 A (zachodniopomorskie / powiat Sławno)
  Telefon: 59 810-37-79
  Email: mmpacz@wp.pl
  • Gabinet Ginekologiczny
   Sławno, Kossaka 1 A      Telefon: 59 810-37-79  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Dermatologiczny
   Sławno, Kossaka 1 A      Telefon: 59 810-37-79  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet Internistyczny i POZ
   Sławno, Kossaka 1 A      Telefon: 59 810-37-79  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
   Sławno, Kossaka 1 A      Telefon: 59 810-37-79  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Kardiologiczna
   Sławno, Kossaka 1 A      Telefon: 59 810-37-79  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Sławno, Kossaka 1 A      Telefon: 59 810-37-79  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Sławno, Kossaka 1 A      Telefon: 59 810-37-79  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Sławno, Kossaka 1 A      Telefon: 59 810-37-79  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej
   Sławno, Kossaka 1 A      Telefon: 59 810-37-79  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki pielęgniarskiej
   Sławno, Kossaka 1 A      Telefon: 59 810-37-79  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
 • NZOZ ARS MEDICA - filia

  Sławno, Jedności Narodowej 36 (zachodniopomorskie / powiat Sławno)
  Telefon: 59/810-58-55
  Email: mmpacz@wp.pl
  • Gabinet Dermatologiczny
   Sławno, Jedności Narodowej 36      Telefon: 59/810-58-55  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet Ginekologiczno - Położniczy
   Sławno, Jedności Narodowej 36      Telefon: 59/810-58-55  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet USG
   Sławno, Jedności Narodowej 36      Telefon: 59/810-58-55  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Sławno, Jedności Narodowej 36      Telefon: 59/810-58-55  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Urologiczna
   Sławno, Jedności Narodowej 36      Telefon: 59/810-58-55  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Onkologiczna
   Sławno, Jedności Narodowej 36      Telefon: 59/810-58-55  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi
   Sławno, Jedności Narodowej 36      Telefon: 59/810-58-55  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Sławno, Jedności Narodowej 36      Telefon: 59/810-58-55  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Preluksacyjna
   Sławno, Jedności Narodowej 36      Telefon: 59/810-58-55  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Logopedyczna
   Sławno, Jedności Narodowej 36      Telefon: 59/810-58-55  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Zespół Długoterminowej Opieki Domowej
   Sławno, Jedności Narodowej 36      Telefon: 59/810-58-55  
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Badania laboratoryjne - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Ginekologiczna
   Sławno, Jedności Narodowej 36      Telefon: 59/810-58-55  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Patologii Ciąży
   Sławno, Jedności Narodowej 36      Telefon: 59/810-58-55  
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Okresu Przekwitania
   Sławno, Jedności Narodowej 36      Telefon: 59/810-58-55  
   Poradnia okresu przekwitania
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Promocji Zdrowia
   Sławno, Jedności Narodowej 36      Telefon: 59/810-58-55  
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Hospicja Domowe
   Sławno, Jedności Narodowej 36      Telefon: 59/810-58-55  
   Hospicjum domowe
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Badania laboratoryjne - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna paliatywna
  • Poradnia Medycyny Paliatywnej
   Sławno, Jedności Narodowej 36      Telefon: 59/810-58-55  
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Poradnia Wad Postawy
   Sławno, Jedności Narodowej 36      Telefon: 59/810-58-55  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Neurologiczna
   Sławno, Jedności Narodowej 36      Telefon: 59/810-58-55  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Sławno, Jedności Narodowej 36      Telefon: 59/810-58-55  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Psychologiczna
   Sławno, Jedności Narodowej 36      Telefon: 59/810-58-55  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Kardiologiczna
   Sławno, Jedności Narodowej 36      Telefon: 59/810-58-55  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Neonatologiczna
   Sławno, Jedności Narodowej 36      Telefon: 59/810-58-55  
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Neonatologia
  • Poradnia Pediatryczna
   Sławno, Jedności Narodowej 36      Telefon: 59/810-58-55  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
  • Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Sławno, Jedności Narodowej 36      Telefon: 59/810-58-55  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno zbiegowy przy Poradni dermatologicznej
   Sławno, Jedności Narodowej 36      Telefon: 59/810-58-55  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia okulistyczna
   Sławno, Jedności Narodowej 36      Telefon: 59/810-58-55  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy przy Poradni ginekologiczno - położniczej
   Sławno, Jedności Narodowej 36      Telefon: 59/810-58-55  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy przy Poradni urologicznej
   Sławno, Jedności Narodowej 36      Telefon: 59/810-58-55  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
 • NZOZ ARS MEDICA - filia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Sławno, I Pułku Ułanów 9 (zachodniopomorskie / powiat Sławno)
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Sławno, I Pułku Ułanów 9     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
 • NZOZ ARS MEDICA - filia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Polanów, Bobolicka 4 (zachodniopomorskie / powiat Polanów miasto)
  • Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
   Polanów, Bobolicka 4     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
 • NZOZ ARS MEDICA -filia

  Postomino, Postomino 6A (zachodniopomorskie / powiat Postomino)
  Telefon: 59/810-85-11
  Email: mmpacz@wp.pl
  • Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Postomino, Postomino 6A      Telefon: 59/810-85-11  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dziecięca
   Postomino, Postomino 6A      Telefon: 59/810-85-11  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
   Postomino, Postomino 6A      Telefon: 59/810-85-11  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet USG
   Postomino, Postomino 6A      Telefon: 59/810-85-11  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Postomino, Postomino 6A      Telefon: 59/810-85-11  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
   Postomino, Postomino 6A      Telefon: 59/810-85-11  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Zespół Leczenia Środowiskowego
   Postomino, Postomino 6A      Telefon: 59/810-85-11  
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Promocji Zdrowia
   Postomino, Postomino 6A      Telefon: 59/810-85-11  
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Okulistyczna
   Postomino, Postomino 6A      Telefon: 59/810-85-11  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Neurologiczna
   Postomino, Postomino 6A      Telefon: 59/810-85-11  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Postomino, Postomino 6A      Telefon: 59/810-85-11  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Zespół Rehabilitacji Domowej
   Postomino, Postomino 6A      Telefon: 59/810-85-11  
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa
   Postomino, Postomino 6A      Telefon: 59/810-85-11  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (Pracownia) Fizjoterapii
   Postomino, Postomino 6A      Telefon: 59/810-85-11  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet diagnostyczno zabiegowy
   Postomino, Postomino 6A      Telefon: 59/810-85-11  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Postomino, Postomino 6A      Telefon: 59/810-85-11  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki podtawowej opieki zdrowotnej
   Postomino, Postomino 6A      Telefon: 59/810-85-11  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Postomino, Postomino 6A      Telefon: 59/810-85-11  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
 • NZOZ ARS MEDICA -filia

  Wrześnica, Wrześnica 68 (zachodniopomorskie / powiat Sławno)
  Telefon: 59 810-88-24
  Email: mmpacz@wp.pl
  • Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Wrześnica, Wrześnica 68      Telefon: 59 810-88-24  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Logopedyczna
   Wrześnica, Wrześnica 68      Telefon: 59 810-88-24  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Punkt szczepień
   Wrześnica, Wrześnica 68      Telefon: 59 810-88-24  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Wrześnica, Wrześnica 68      Telefon: 59 810-88-24  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Wrześnica, Wrześnica 68      Telefon: 59 810-88-24  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Wrześnica, Wrześnica 68      Telefon: 59 810-88-24  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Medycyna szkolna - Otorynolaryngologia
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Medycyna pracy - Medycyna sportowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Wrześnica, Wrześnica 68     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
   • Oświata i promocja zdrowia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet Medycyny Szkolnej
    Wrześnica, Wrześnica 68     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna
    • Oświata i promocja zdrowia
 • NZOZ ARS MEDICA - filia

  Sławno, Jedności Narodowej 36 (zachodniopomorskie / powiat Sławno)
  Telefon: 59 810-58-55
  Email: mmpacz@wp.pl
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
   Sławno, Jedności Narodowej 36      Telefon: 59 810-58-55  
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Kardiologiczna
   Sławno, Jedności Narodowej 36      Telefon: 59 810-58-55  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Pracownia Próby Wysiłkowej
   Sławno, Jedności Narodowej 36      Telefon: 59 810-58-55  
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Sławno, Jedności Narodowej 36      Telefon: 59 810-58-55  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Pracownia EKG
   Sławno, Jedności Narodowej 36      Telefon: 59 810-58-55  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe dla dzieci
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Sławno, Jedności Narodowej 36      Telefon: 59 810-58-55  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Psychoterapii
   Sławno, Jedności Narodowej 36      Telefon: 59 810-58-55  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Zespół Rehabilitacji Domowej
   Sławno, Jedności Narodowej 36      Telefon: 59 810-58-55  
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa
   Sławno, Jedności Narodowej 36      Telefon: 59 810-58-55  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia medycyny sportowej
   Sławno, Jedności Narodowej 36      Telefon: 59 810-58-55  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna sportowa
  • Gabinet diagnostyczno zabiegowy przy poradniach specjalistycznych
   Sławno, Jedności Narodowej 36      Telefon: 59 810-58-55  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Medycyny Sportowej
   Sławno, Jedności Narodowej 36     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna sportowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Medycyny Sportowej
    Sławno, Jedności Narodowej 36     
    Poradnia medycyny sportowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
    • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna sportowa