Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Artmed"

adres: Składowa 2 H (38-457 Świerzowa Polska)
wojewodztwo: podkarpackie
powiat: Chorkówka
tel.: 72 17 21 330

Jednostki - NZOZ "Artmed"

 • Przychodnia Stomatologiczna w Chorkówce

  Chorkówka, Chorkówka 130 (podkarpackie / powiat Chorkówka)
  Telefon: 66 14 61 000
  Email: artmed@artmed.net
  • Poradnia Stomatologiczna w Chorkówce
   Chorkówka, Chorkówka 130     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Klinika Medyczna "Artmed"

  Świerzowa Polska, Składowa 2 H (podkarpackie / powiat Chorkówka)
  Telefon: 72 17 21 330
  Email: artmed@artmed.net
  • Gabinet Chirurgii Stomatologicznej
   Świerzowa Polska, Składowa 2 H     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Gabinet Ogólnolekarski
   Świerzowa Polska, Składowa 2 H     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Gastroenterologii
   Świerzowa Polska, Składowa 2 H     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • USG - Gastroenterologia
  • Pracownia Endoskopii Górnego Odcinka Przewodu Pokarmowego
   Świerzowa Polska, Składowa 2 H     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej z możliwością znieczulenia ogólnego
   Świerzowa Polska, Składowa 2 H     
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Świerzowa Polska, Składowa 2 H     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
   • USG - Chirurgia naczyniowa
   • USG - Angiologia
 • Przychodnia Stomatologiczna w Kobylanach

  Kobylany, Kobylany 313 (podkarpackie / powiat Chorkówka)
  Telefon: 79 57 85 100
  Email: artmed@artmed.net
  • Poradnia Stomatologiczna w Kobylanach
   Kobylany, Kobylany 313     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Świadczeniodawca w Zakresie Opieki Domowej

  Świerzowa Polska, Składowa 2 H (podkarpackie / powiat Chorkówka)
  Telefon: 13 43 13 006
  Email: artmed@artmed.net
  • Hospicja domowe
   Świerzowa Polska, Składowa 2 H     
   Hospicjum domowe
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
  • Fizjoterapia domowa
   Świerzowa Polska, Składowa 2 H     
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Rehabilitacja medyczna