Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ATOMED"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. św. Pawła 11 (41-500 Chorzów)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Chorzów
tel.: 32 73 66 151

Jednostki - NZOZ "ATOMED"

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ATOMED"

  Chorzów, ul. św. Pawła 11 (śląskie / powiat M. Chorzów)
  Telefon: 32 73 66 151
  Email: sdworniczak@atomed.pl
  Witryna: www.atomed.pl
  • Gabinet lekarza POZ dla dorosłych
   Chorzów, ul. św. Pawła 11      Telefon: 32 73 66 151  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Chorzów, ul. św. Pawła 11      Telefon: 32 73 66 151  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Chorzów, ul. św. Pawła 11      Telefon: 32 73 66 151  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Chorzów, ul. św. Pawła 11      Telefon: 32 73 66 151  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Gabinet rehabilitacji medycznej/fizjoterapii
   Chorzów, ul. św. Pawła 11      Telefon: 32 73 66 151  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Poradnia geriatryczna
   Chorzów, ul. św. Pawła 11      Telefon: 32 73 66 151  
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia alergologiczna
   Chorzów, ul. św. Pawła 11      Telefon: 32 73 66 151  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Chorzów, ul. św. Pawła 11      Telefon: 32 73 66 151  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Chorzów, ul. św. Pawła 11      Telefon: 32 73 66 151  
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Zespół domowego leczenia tlenem
   Chorzów, ul. św. Pawła 11      Telefon: 32 73 66 151  
   Poradnia domowego leczenia tlenem
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Opieka nad pacjentem wentylowanym mechanicznie w domu
   Chorzów, ul. św. Pawła 11      Telefon: 32 73 66 151  
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Leczenia bólu
   Chorzów, ul. św. Pawła 11      Telefon: 32 73 66 151  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Pracownia badań czynnościowych układu krążenia i oddechowego
   Chorzów, ul. św. Pawła 11      Telefon: 32 73 66 151  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Geriatryczny zespół opieki domowej
   Chorzów, ul. św. Pawła 11      Telefon: 32 73 66 151  
   Geriatryczny zespół opieki domowej
   • Leczenie w domu pacjenta - Geriatria
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Chorzów, ul. św. Pawła 11      Telefon: 32 73 66 151  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Chorzów, ul. św. Pawła 11     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Chorzów, ul. św. Pawła 11     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Chorzów, ul. św. Pawła 11     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia immunologiczna
   Chorzów, ul. św. Pawła 11     
   Poradnia immunologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia kardiologiczna
    Chorzów, ul. św. Pawła 11     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia endokrynologiczna
    Chorzów, ul. św. Pawła 11     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Chorzów, ul. św. Pawła 11     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia immunologiczna
    Chorzów, ul. św. Pawła 11     
    Poradnia immunologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna