Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "BAKRA"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Limanowskiego 25 (63-400 Ostrów Wielkopolski)
wojewodztwo: wielkopolskie
powiat: Ostrów Wielkopolski
tel.: 62 735-91-45

Jednostki - Niepubliczny Zakład Opieki...

 • NZOZ "BAKRA"

  Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 25 (wielkopolskie / powiat Ostrów Wielkopolski)
  Telefon: 62 735-91-45
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 25     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Logopedyczna
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 25     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 25     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 25     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia Endoskopowa
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 25     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 25     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 25     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno- zabiegowy
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 25      Telefon: 62 735-91-45  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Diabetologiczna
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 25     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 25     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Alergologiczna
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 25     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Urologiczna
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 25     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Ortopedyczna
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 25     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Neurologiczna
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 25     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Psychiatryczna
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 25     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia okresu przekwitania
   Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 25     
   Poradnia okresu przekwitania
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Diabetologiczna
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 25     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia Endokrynologiczna
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 25     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia Alergologiczna
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 25     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia Urologiczna
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 25     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia Ortopedyczna
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 25     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Neurologiczna
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 25     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia Psychiatryczna
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 25     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia okresu przekwitania
    Ostrów Wielkopolski, Limanowskiego 25     
    Poradnia okresu przekwitania
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia