Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "BALMED" w Rozmierzy

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Kościelna 1A (47-100 Strzelce Opolskie, Rozmierz)
powiat: Strzelce Opolskie obszar wiejski
tel.: 77 46 36 393

Jednostki - NZOZ "BALMED" w Rozmierzy

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "BALMED" w Rozmierzy

  Rozmierz, Kościelna 1A (opolskie / powiat Strzelce Opolskie obszar wiejski)
  • Poradnia Ogólna
   Rozmierz, Kościelna 1A     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Rozmierz, Kościelna 1A     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne