Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BBS Przychodnia Lekarska s.c.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Wąska 15 (57-220 Ziębice)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Ziębice miasto
tel.: 600053086

Jednostki - NZOZ BBS Przychodnia Lekarska s.c.

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BBS Przychodnia Lekarska s.c.

  Ziębice, Wąska 15/17 (dolnośląskie / powiat Ziębice miasto)
  Telefon: 74 81 91 929
  • Poradnia lekarza POZ
   Ziębice, Wąska 15/17     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Choroby wewnętrzne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby wewnętrzne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby wewnętrzne
   • Badania kierowców - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia pediatryczna
   Ziębice, Wąska 15/17     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Szczepienia - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Gabinet pielęgniarkii środowiskowej
   Ziębice, Wąska 15/17     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Ziębice, Wąska 15/17     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia medycyny pracy
   Ziębice, Wąska 15/17     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia alergologiczna
   Ziębice, Wąska 15/17     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
  • Gabinet zabiegowy
   Ziębice, Wąska 15/17     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet szczepień
   Ziębice, Wąska 15/17     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Pediatria
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Dzial fizjoterapii
   Ziębice, Wąska 15/17     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Ziębice, Wąska 15/17     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Ziębice, Wąska 15/17     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Ziębice, Wąska 15/17     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Ziębice, Wąska 15/17      Telefon: 74 81 91 929  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia neurologiczna
   Ziębice, Wąska 15/17     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Ziębice, Wąska 15/17     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia neurologiczna
    Ziębice, Wąska 15/17     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   • Poradnia otolaryngologiczna
    Ziębice, Wąska 15/17     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
    • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia