Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Biznes Partner Med

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Mikołaja Kopernika 9a (96-100 Skierniewice)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: M. Skierniewice
tel.: 42 63 23 151

Jednostki - NZOZ - Biznes Partner Med

 • Przychodnia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Skierniewice, Orkana 6E/F (łódzkie / powiat M. Skierniewice)
  • gabinet otolaryngologiczny
   Skierniewice, Orkana 6E/F     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
 • Przychodnia

  Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a (łódzkie / powiat M. Skierniewice)
  Telefon: 46 83 36 989
  Email: biuro@biznespartner.com
  • Gabinet otolaryngologiczny
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a      Telefon: 46 83 36 989  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
  • Gabinet otolaryngologiczny dla dzieci
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a      Telefon: 46 83 36 989  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Gabinet logopedyczny
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a      Telefon: 46 83 36 989  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Audiologia i foniatria
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a      Telefon: 46 83 36 989  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo kardiologiczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo onkologiczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo psychiatryczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo neurologiczne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo kardiologiczne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo onkologiczne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo psychiatryczne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo neurologiczne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo kardiologiczne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo onkologiczne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo psychiatryczne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo neurologiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo kardiologiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo onkologiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo psychiatryczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo neurologiczne
  • Gabinet neurologiczny
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a      Telefon: 46 83 36 989  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Gabinet psychologiczny
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a      Telefon: 46 83 36 989  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
   • Leczenie w domu pacjenta - Zdrowie publiczne
  • Gabinet psychiatryczny
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a      Telefon: 46 83 36 989  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Gabinet kardiologiczny
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a      Telefon: 46 83 36 989  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
   • Inne - Kardiologia
  • Gabinet chorób wewnętrznych
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a      Telefon: 46 83 36 989  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Inne - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet chirurgiczny
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a      Telefon: 46 83 36 989  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
  • Gabinet ortopedii i traumatologii
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a      Telefon: 46 83 36 989  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet audiologiczny
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a      Telefon: 46 83 36 989  
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Audiologia i foniatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Audiologia i foniatria
  • Gabinet foniatryczny
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a      Telefon: 46 83 36 989  
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Audiologia i foniatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Audiologia i foniatria
  • Transport sanitarny z sanitariuszem
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Transport medyczny z ratownikiem medycznym
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Transport medyczny z lekarzem
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
  • Transport medyczny podstawowy
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
  • Gabinet pediatrii-konsultacje
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a      Telefon: 46 83 36 989  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Gabinet alergologii-konsultacje
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
  • Gabinet dermatologii-konsultacje
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a      Telefon: 46 83 36 989  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
  • gabinet endokrynologii-konsultacje
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a      Telefon: 46 83 36 989  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
  • Gabinet anestezjologii-leczenia bólu-konsultacje
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a      Telefon: 46 83 36 989  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie w domu pacjenta - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Gabinet onkologii-konsultacje
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a      Telefon: 46 83 36 989  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Onkologia kliniczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Onkologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Gabinet okulistyki-konsultacje
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a      Telefon: 46 83 36 989  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
  • Gabinet neurochirurgii-konsultacje
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a      Telefon: 46 83 36 989  
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurochirurgia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurochirurgia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurochirurgia
  • Punkt diagnostyki obrazowej-konsultacje
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a      Telefon: 46 83 36 989  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Punkt diagnotyki laboratoryjnej-konsultacje
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a      Telefon: 46 83 36 989  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Skierniewice, ul. Mikołaja Kopernika 9a      Telefon: 46 83 36 989  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurochirurgia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Audiologia i foniatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Alergologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Endokrynologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Onkologia kliniczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurochirurgia
 • Przychodnia

  Skierniewice, ul. Władysława Orkana 6D/E/F (łódzkie / powiat M. Skierniewice)
  Telefon: 46 83 37 474
  Email: biuro@biznespartner.com
  • Gabinet ginekologii i położnictwa-konsultacje
   Skierniewice, ul. Władysława Orkana 6D/E/F      Telefon: 46 83 37 474  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia