Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Bobrowa"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: 109 E (39-203 Bobrowa)
wojewodztwo: podkarpackie
powiat: Żyraków
tel.: 14 68 24 300

Jednostki - NZOZ "Bobrowa"

 • NZOZ "Bobrowa"

  Bobrowa, 109E (podkarpackie / powiat Żyraków)
  Telefon: 14 68 24 300
  Email: jerzystalmach57@gmail.com
  Witryna: www.nzoz-bobrowa.pl
  • Poradnia poz
   Bobrowa, 109E      Telefon: 14 68 24 300  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Bobrowa, 109E      Telefon: 14 68 24 300  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Bobrowa, 109E      Telefon: 14 68 24 300  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia lekarza poz
   Bobrowa, 109E      Telefon: 14 68 27 595  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pediatryczno-pulmonologiczny
   Bobrowa, 109E      Telefon: 14 68 27 595  
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia pulmonologiczna
   Bobrowa, 109E      Telefon: 14 68 08 768  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc