NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "BORKI"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: UL. JANKA KRASICKIEGO 1 (26-600 Radom)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: M. Radom
tel.: 48 333-83-00

Jednostki - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI...

 • NZOZ "Borki"

  Radom, ul. J. Krasickiego 1 (mazowieckie / powiat M. Radom)
  Telefon: 48 333-83-00
  Email: nzoz.borki@gmail.com
  • Poradnia lekarza POZ
   Radom, ul. J. Krasickiego 1      Telefon: 48-330-83-00  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • USG - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Radom, ul. J. Krasickiego 1      Telefon: 48-330-83-00  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Radom, ul. J. Krasickiego 1      Telefon: 48-330-83-00  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej
   Radom, ul. J. Krasickiego 1      Telefon: 48-330-83-00  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Radom, ul. J. Krasickiego 1      Telefon: 48-330-83-00  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet zabiegowy
   Radom, ul. J. Krasickiego 1      Telefon: 48-330-83-00  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Diabetologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Reumatologia
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Radom, ul. J. Krasickiego 1      Telefon: 48-330-83-00  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Pediatria
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Choroby wewnętrzne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Radom, ul. J. Krasickiego 1      Telefon: 48-330-83-00  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Diabetologia
  • Punkt pobrań materialu do badań
   Radom, ul. J. Krasickiego 1      Telefon: 48-330-83-00  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diabetologia
   • Badania laboratoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Inne
  • Poradnia medycyny pracy
   Radom, ul. J. Krasickiego 1     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza (tylko POZ)
   Radom, ul. J. Krasickiego 1     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia promocji zdrowia (w zakresie działania zakładu)
   Radom, ul. J. Krasickiego 1     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Radom, ul. J. Krasickiego 1     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia diabetologiczna
   Radom, ul. J. Krasickiego 1     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia medycyny pracy
    Radom, ul. J. Krasickiego 1     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Poradnia ginekologiczno-położnicza (tylko POZ)
    Radom, ul. J. Krasickiego 1     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia promocji zdrowia (w zakresie działania zakładu)
    Radom, ul. J. Krasickiego 1     
    Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Radom, ul. J. Krasickiego 1     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Poradnia diabetologiczna
    Radom, ul. J. Krasickiego 1     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia