Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " CARDIAMED"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Grunwaldzka 7 (59-220 Legnica)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: M. Legnica
tel.: 76 86 29 480

Jednostki - NZOZ " CARDIAMED"

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " CARDIAMED"

  Legnica, Grunwaldzka 7 (dolnośląskie / powiat M. Legnica)
  Telefon: 76 862 94 80
  • Poradnia kardiologiczna
   Legnica, Grunwaldzka 7      Telefon: 76 8629480  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
   • USG - Kardiologia
   • Inne - Kardiologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Legnica, Grunwaldzka 7     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Legnica, Grunwaldzka 7     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Legnica, Grunwaldzka 7     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Legnica, Grunwaldzka 7     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Hipertensjologia
  • Poradnia neurologiczna
   Legnica, Grunwaldzka 7     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Poradnia hematologiczna
   Legnica, Grunwaldzka 7     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia hepatologiczna
   Legnica, Grunwaldzka 7     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Legnica, Grunwaldzka 7     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Poradnia alergologiczna
   Legnica, Grunwaldzka 7     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
  • Poradnia angiologiczna
   Legnica, Grunwaldzka 7     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Poradnia kardilogiczna
   Legnica, Grunwaldzka 7     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Legnica, Grunwaldzka 7     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Legnica, Grunwaldzka 7     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Legnica, Grunwaldzka 7     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Pracownia prób wysiłkowych
   Legnica, Grunwaldzka 7      Telefon: 76 8629480  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia USG
   Legnica, Grunwaldzka 7     
   Pracownia USG
   • USG - Kardiologia
  • Gabinet zabiegowy
   Legnica, Grunwaldzka 7      Telefon: 76 8629480  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Pracownia USG
   Legnica, Grunwaldzka 7     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia diagnostyczna ( EKG wysiłkowe)
   Legnica, Grunwaldzka 7     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozytonowa tomografia emisyjna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia USG
    Legnica, Grunwaldzka 7     
    Pracownia USG
    • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia diagnostyczna ( EKG wysiłkowe)
    Legnica, Grunwaldzka 7     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Pozytonowa tomografia emisyjna