Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Archidiecezji Warszawskiej Stacja Opieki w Grójcu

adres: Jana Pawła II 24 (05-600 Grójec)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Grójec miasto
tel.: 048 664-15- 66

Jednostki - NZOZ Caritas Archidiecezji...

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Archidiecezji Warszawskiej Stacja Opieki w Grójcu

  Grójec, Jana Pawła II 24 (mazowieckie / powiat Grójec miasto)
  Telefon: 048 664-15-66
  Email: grojec@caritas.pl
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Grójec, Jana Pawła II 24     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • Gabinet zabiegowy pielęgniarski
   Grójec, Jana Pawła II 24     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Poradnia promocji zdrowia w zakresie działania zakładu
   Grójec, Jana Pawła II 24     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej -rodzinnej
   Grójec, Jana Pawła II 24     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Grójec, Jana Pawła II 24     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Grójec, Jana Pawła II 24     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Hospicjum domowe
   Grójec, Jana Pawła II 24     
   Hospicjum domowe
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia pielęgniarki środowiskowej -rodzinnej
    Grójec, Jana Pawła II 24     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Szczepienia - Zdrowie publiczne
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Poradnia chorób wewnętrznych
    Grójec, Jana Pawła II 24     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
    Grójec, Jana Pawła II 24     
    Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
    • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Hospicjum domowe
    Grójec, Jana Pawła II 24     
    Hospicjum domowe
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna