Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Archidiecezji Warszawskiej Stacja Opieki w Piasecznie

adres: Piłsudskiego 10 (05-550 Piaseczno)
powiat: Piaseczno miasto
tel.: 022 750-37-47

Jednostki - NZOZ Caritas Archidiecezji...

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Archidiecezji Warszawskiej Stacja Opieki w Piasecznie

  Piaseczno, Piłsudskiego 10
  Telefon: 022 750-37-47
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Piaseczno, Piłsudskiego 10     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • Gabinet zabiegowy -pielęgniarski
   Piaseczno, Piłsudskiego 10     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Poradnia promocji zdrowia
   Piaseczno, Piłsudskiego 10     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Piaseczno, Piłsudskiego 10     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Piaseczno, Piłsudskiego 10     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Piaseczno, Piłsudskiego 10     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
    Piaseczno, Piłsudskiego 10     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Szczepienia - Zdrowie publiczne
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Poradnia chorób wewnętrznych
    Piaseczno, Piłsudskiego 10     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
    Piaseczno, Piłsudskiego 10     
    Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
    • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna