Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Płockiej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Sienkiewicza 54 (09-400 Płock)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: M. Płock
tel.: 24 266 39 00

Jednostki - NZOZ Caritas Diecezji Płockiej

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Cartas Diecezji Płockiej

  Płock, Sienkiewicza 54 (mazowieckie / powiat M. Płock)
  Telefon: 24 2663900
  Email: plock@caritas.pl
  Witryna: www.plock.caritas.pl
  • Hospicjum domowe
   Płock, Sienkiewicza 54      Telefon: 24 2663900  
   Hospicjum domowe
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
  • Poradnia POZ
   Płock, Sienkiewicza 54      Telefon: 24 2663900  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Płock, Sienkiewicza 54      Telefon: 24 2663900  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej
   Płock, Sienkiewicza 54      Telefon: 24 2663900  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Płock, Sienkiewicza 54      Telefon: 24 2663900  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Punkt szczepień
   Płock, Sienkiewicza 54      Telefon: 24 2663900  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Płock, Sienkiewicza 54      Telefon: 24 2663900  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Płock, Sienkiewicza 54      Telefon: 24 2663904  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział/pracownia fizjoterapii
   Płock, Sienkiewicza 54      Telefon: 24 2663904  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Płock, Sienkiewicza 54     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Płock, Sienkiewicza 54     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Zespół długoterminowej opieki domowej
    Płock, Sienkiewicza 54     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
    Płock, Sienkiewicza 54     
    Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna