Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Płockiej w Pułtusku

adres: ks. Piotra Skargi 4a (06-100 Pułtusk)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Pułtusk miasto
tel.: 023 692-55-65

Jednostki - NZOZ Caritas Diecezji Płockiej w...

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Płockiej w Pułtusku

  Pułtusk, ks. Piotra Skargi 4a (mazowieckie / powiat Pułtusk miasto)
  Telefon: 023 692-55-65
  Email: pultusk@caritas.pl
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Pułtusk, ks. Piotra Skargi 4a     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej
   Pułtusk, ks. Piotra Skargi 4a     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Hospicjum domowe
   Pułtusk, ks. Piotra Skargi 4a     
   Hospicjum domowe
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • Poradnia lekarza POZ
   Pułtusk, ks. Piotra Skargi 4a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • USG - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Pułtusk, ks. Piotra Skargi 4a     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
  • Gabinet fizjoterapii
   Pułtusk, ks. Piotra Skargi 4a     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Punkt szczepień
   Pułtusk, ks. Piotra Skargi 4a     
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Pułtusk, ks. Piotra Skargi 4a     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Pułtusk, ks. Piotra Skargi 4a     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Pułtusk, ks. Piotra Skargi 4a     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny paliatywnej
   Pułtusk, ks. Piotra Skargi 4a     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Pułtusk, ks. Piotra Skargi 4a     
    Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Zespół długoterminowej opieki domowej
    Pułtusk, ks. Piotra Skargi 4a     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Poradnia medycyny paliatywnej
    Pułtusk, ks. Piotra Skargi 4a     
    Poradnia medycyny paliatywnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna