NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CEN TRUM LEKARSKIE "ALFA" SPÓŁKA JAWNA RYSZARD SĘDZIAK I WSPÓLNICY-OPIEKA AMBULATORYJNA

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Grażyny 9 (43-300 Bielsko-Biała)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Bielsko-Biała
tel.: 33 8118178

Jednostki - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI...

 • NZOZ Centrum Lekarskie "Alfa" - Opieka Ambulatoryjna

  Bielsko-Biała, ul. Grażyny 9 (śląskie / powiat M. Bielsko-Biała)
  Telefon: 33 8118178
  Email: alfaharbutowice@interia.pl
  • Poradnia POZ
   Bielsko-Biała, ul. Grażyny 9      Telefon: 33 8118178  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Bielsko-Biała, ul. Grażyny 9      Telefon: 33 8118178  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Bielsko-Biała, ul. Grażyny 9      Telefon: 33 8118178  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia urologiczna
   Bielsko-Biała, ul. Grażyny 9      Telefon: 33 8118178  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
  • Poradnia neurologiczna
   Bielsko-Biała, ul. Grażyny 9      Telefon: 33 8118178  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci i dorosłych
   Bielsko-Biała, ul. Grażyny 9      Telefon: 33 8118178  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Bielsko-Biała, ul. Grażyny 9      Telefon: 33 8118178  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Bielsko-Biała, ul. Grażyny 9      Telefon: 33 8118178  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Bielsko-Biała, ul. Grażyny 9      Telefon: 33 8118178  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Bielsko-Biała, ul. Grażyny 9      Telefon: 33 8118178  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chorób naczyń
   Bielsko-Biała, ul. Grażyny 9      Telefon: 33 8118178  
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Gabinet USG
   Bielsko-Biała, ul. Grażyny 9      Telefon: 33 8118178  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet EEG
   Bielsko-Biała, ul. Grażyny 9      Telefon: 33 8118178  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia dziecięca
  • Gabinet UDP
   Bielsko-Biała, ul. Grażyny 9      Telefon: 33 8118178  
   Pracownia USG
   • USG - Chirurgia naczyniowa
   • USG - Angiologia
  • Poradnia okulistyczna
   Bielsko-Biała, ul. Grażyny 9      Telefon: 33 8118178  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Poradnia okulistyczna
   Bielsko-Biała, ul. Grażyny 9      Telefon: 33 818178  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Gabinet zabiegowy
   Bielsko-Biała, ul. Grażyny 9      Telefon: 33 8118178  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Bielsko-Biała, ul. Grażyny 9      Telefon: 33 8118178  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet poboru materiałów do badań
   Bielsko-Biała, ul. Grażyny 9      Telefon: 33 8118178  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia fizjoterapii
   Bielsko-Biała, ul. Grażyny 9      Telefon: 33 8118178  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chorób naczyń
   Bielsko-Biała, ul. Grażyny 9      Telefon: 33 818178  
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia naczyniowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Angiologia
  • Poradnia leczenia jaskry
   Bielsko-Biała, ul. Grażyny 9      Telefon: 33 818178  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Bielsko-Biała, ul. Grażyny 9      Telefon: 33 818178  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia naczyniowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia naczyniowa
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Bielsko-Biała, ul. Grażyny 9      Telefon: 33 8118178  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Bielsko-Biała, ul. Grażyny 9      Telefon: 33 8118178  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Urologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Alergologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Endokrynologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia naczyniowa
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia naczyniowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Poradnia chirurgiczna
   Bielsko-Biała, ul. Grażyny 9     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia seksuologiczna
   Bielsko-Biała, ul. Grażyny 9     
   Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Seksuologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Bielsko-Biała, ul. Grażyny 9     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Bielsko-Biała, ul. Grażyny 9     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia dermatologiczna
   Bielsko-Biała, ul. Grażyny 9     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Bielsko-Biała, ul. Grażyny 9     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia metaboliczna
   Bielsko-Biała, ul. Grażyny 9     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Bielsko-Biała, ul. Grażyny 9     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia internistyczna
   Bielsko-Biała, ul. Grażyny 9     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział urologii
   Bielsko-Biała, ul. Grażyny 9     
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia dziecięca
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia chirurgiczna
    Bielsko-Biała, ul. Grażyny 9     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia seksuologiczna
    Bielsko-Biała, ul. Grażyny 9     
    Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Seksuologia
   • Poradnia nefrologiczna
    Bielsko-Biała, ul. Grażyny 9     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Poradnia pulmonologiczna
    Bielsko-Biała, ul. Grażyny 9     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia dermatologiczna
    Bielsko-Biała, ul. Grażyny 9     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia reumatologiczna
    Bielsko-Biała, ul. Grażyny 9     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia metaboliczna
    Bielsko-Biała, ul. Grażyny 9     
    Poradnia chorób metabolicznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia alergologiczna dla dzieci
    Bielsko-Biała, ul. Grażyny 9     
    Poradnia alergologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia internistyczna
    Bielsko-Biała, ul. Grażyny 9     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Oddział urologii
    Bielsko-Biała, ul. Grażyny 9     
    Oddział urologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
    • Leczenie stacjonarne - Urologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia dziecięca
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia dziecięca