Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum" E. Hartabus, P. Sobala spółka cywilna

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Władysława Orkana 10 (44-310 Radlin)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Radlin
tel.: 32 4568742

Jednostki - NZOZ "Centrum" E. Hartabus, P. Sobala...

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum" E. Hartabus, P. Sobala spółka cywilna

  Radlin, ul. Władysława Orkana 10 (śląskie / powiat Radlin)
  Telefon: 32 4568742
  Email: ewahart@wp.pl
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Radlin, ul. Władysława Orkana 10      Telefon: 32 4568742  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • USG - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • USG - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pediatryczna
   Radlin, ul. Władysława Orkana 10      Telefon: 32 4568742  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Radlin, ul. Władysława Orkana 10      Telefon: 32 4568742  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pediatria
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo pediatryczne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Radlin, ul. Władysława Orkana 10      Telefon: 32 4568742  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
  • Punkt szczepień
   Radlin, ul. Władysława Orkana 10      Telefon: 32 4568742  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia
  • Poradnia medycyny pracy
   Radlin, ul. Władysława Orkana 10      Telefon: 32 4568742  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Radlin, ul. Władysława Orkana 10      Telefon: 32 4568742  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Radlin, ul. Władysława Orkana 10      Telefon: 32 4568742  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne