Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Higieny Psychicznej"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Kościuszki 6 (58-400 Kamienna Góra)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Kamienna Góra
tel.: 603074212

Jednostki - NZOZ "Centrum Higieny Psychicznej"

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Higieny Psychicznej"

  Kamienna Góra, Kościuszki 6 (dolnośląskie / powiat Kamienna Góra)
  Telefon: 603074212
  • Poradnia psychologiczna
   Kamienna Góra, Kościuszki 6     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Kamienna Góra, Kościuszki 6     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Psychiatria
  • Oddział dzienny terapii użależnienia od alkoholu
   Kamienna Góra, Kościuszki 6     
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Rehabilitacja dzienna - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnień i współuzależnienia
   Kamienna Góra, Kościuszki 6     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Kamienna Góra, Kościuszki 6     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Zespół leczenia środowiskowego
   Kamienna Góra, Kościuszki 6      Telefon: 75/7423757  
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria