Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "CENTRUM IKAR"

adres: Bulwar Ikara 30 (54-130 Wrocław)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Wrocław-Fabryczna
tel.: 071 791-61-63

Jednostki - NZOZ "CENTRUM IKAR"

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "CENTRUM IKAR"

  Wrocław, Bulwar Ikara 30 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Fabryczna)
  Telefon: 071 793-61-63
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Wrocław, Bulwar Ikara 30     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Funkcje powiązane z ochroną zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia psychogeriatryczna
   Wrocław, Bulwar Ikara 30     
   Poradnia psychogeriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Geriatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
   Wrocław, Bulwar Ikara 30     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Wrocław, Bulwar Ikara 30     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia antynikotynowa
   Wrocław, Bulwar Ikara 30     
   Poradnia antynikotynowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
  • Poradnia psychologiczna
   Wrocław, Bulwar Ikara 30     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia otyłości
   Wrocław, Bulwar Ikara 30     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Wrocław, Bulwar Ikara 30     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Funkcje powiązane z ochroną zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
   Wrocław, Bulwar Ikara 30     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Funkcje powiązane z ochroną zdrowia - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia zdrowia psychicznego
    Wrocław, Bulwar Ikara 30     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
    • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
    • Funkcje powiązane z ochroną zdrowia - Psychiatria
   • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
    Wrocław, Bulwar Ikara 30     
    Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
    • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria dzieci i młodzieży
    • Funkcje powiązane z ochroną zdrowia - Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "CENTRUM IKAR" - filia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrocław, Legnicka 61 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Śródmieście)
  • Poradnia leczenia nerwic
   Wrocław, Legnicka 61     
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
  • Poradnia psychosomatyczna
   Wrocław, Legnicka 61     
   Poradnia psychosomatyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Wrocław, Legnicka 61     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
   Wrocław, Legnicka 61     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne - Zdrowie publiczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "CENTRUM IKAR" Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrocław, Bulwar Ikara 29A/1 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Śródmieście)
  • Poradnia psychogeriatryczna
   Wrocław, Bulwar Ikara 29A/1     
   Poradnia psychogeriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
   Wrocław, Bulwar Ikara 29A/1     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Wrocław, Bulwar Ikara 29A/1     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Wrocław, Bulwar Ikara 29A/1     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria