Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Interwencji Kryzysowej KARAN

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne

adres: Skoczylasa 8a (54-701 Wrocław)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Wrocław-Fabryczna
tel.: 071 3491556

Jednostki - NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej...

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Interwencji Kryzysowej KARAN

  Wrocław, Skoczylasa 8a (dolnośląskie / powiat Wrocław-Fabryczna)
  Telefon: 71 34915 56
  Email: karan.wroclaw@op.pl
  Witryna: www.karan.wroc.pl
  • Poradnia terapii uzależnien od substancji psychoaktywnych
   Wrocław, Skoczylasa 8a      Telefon: 71 349 15 56  
   Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnien i współuzależnienia od alkoholu
   Wrocław, Skoczylasa 8a     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Wrocław, Skoczylasa 8a      Telefon: 71 349 15 56  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia antynikotynowa
   Wrocław, Skoczylasa 8a      Telefon: 71 349 15 56  
   Poradnia antynikotynowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychoterapii
   Wrocław, Skoczylasa 8a      Telefon: 71 349 15 56  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Oddział dzienny leczenia uzależnień
   Wrocław, Skoczylasa 8a      Telefon: 71 349 15 56  
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Zdrowie publiczne
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Wrocław, Skoczylasa 8a      Telefon: 71 349 15 56  
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria