Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Interwencji Kryzysowej

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne

adres: ul. Targowa 9a (35-959 Rzeszów)
wojewodztwo: podkarpackie
powiat: M. Rzeszów
tel.: 17 852 86 48

Jednostki - NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Interwencji Kryzysowej w Rzeszowie

  Rzeszów, ul. Targowa 9a (podkarpackie / powiat M. Rzeszów)
  Telefon: 17 852 86 48
  Email: karan.rzeszow@op.pl
  Witryna: www.karan.pl
  • Poradnia uzależnień
   Rzeszów, ul. Targowa 9a      Telefon: 17 862 13 14  
   Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Oddział terapii uzależnienia od narkotyków, substancji psychoaktywnych
   Rzeszów, ul. Targowa 9a      Telefon: 17 852 86 48  
   Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział rehabilitacji dla osób z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych z programem długoterminowym
   Rzeszów, ul. Targowa 9a      Telefon: 17 852 86 48  
   Oddział/Ośrodek rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
  • Hostel dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych
   Rzeszów, ul. Targowa 9a      Telefon: 17 852 86 48  
   Hostel dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie w trybie hostelowym - Psychiatria