Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Interwencji Kryzysowej

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne

adres: ul. Grodzieńska 65 (03-750 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Praga-Północ
tel.: 22 618 65 97

Jednostki - NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Interwencji Kryzysowej

  Warszawa, ul. Grodzieńska 65 (mazowieckie / powiat Praga-Północ)
  Telefon: 22 618 65 97
  Email: karan@karan.pl
  Witryna: www.karan.pl
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Warszawa, ul. Grodzieńska 65      Telefon: 22 618 65 97  
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   Warszawa, ul. Grodzieńska 65      Telefon: 22 618 65 97  
   Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
   Warszawa, ul. Grodzieńska 65      Telefon: 22 618 65 97  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Warszawa, ul. Grodzieńska 65      Telefon: 22 618 65 97  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia promocji zdrowia w zakresie działania zakładu
   Warszawa, ul. Grodzieńska 65      Telefon: 22 618 65 97  
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia antynikotynowa
   Warszawa, ul. Grodzieńska 65      Telefon: 22 618 65 97  
   Poradnia antynikotynowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Ośrodek stacjonarny leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży
   Warszawa, ul. Grodzieńska 65      Telefon: 22 618 65 97  
   Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Warszawa, ul. Grodzieńska 65      Telefon: 22 618 65 97  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   Warszawa, ul. Grodzieńska 65      Telefon: 22 618 65 97  
   Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Ośrodek/Oddział leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych (długoterminowy do 12 i 18 miesięcy)
   Warszawa, ul. Grodzieńska 65      Telefon: 22 618 65 97  
   Oddział/Ośrodek rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Ośrodek/Oddział leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych (do 6 miesięcy)
   Warszawa, ul. Grodzieńska 65      Telefon: 22 618 65 97  
   Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria