Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne " ALFA" s.c.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Syrenki 27 (91-496 Łódź)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Łódź-Bałuty
tel.: 42 65 84 763

Jednostki - NZOZ Centrum Medyczne " ALFA" s.c.

 • przychodnia

  Łódź, ul. Syrenki 27 (łódzkie / powiat Łódź-Bałuty)
  Telefon: 42 65 84 763
  • poradnia POZ
   Łódź, ul. Syrenki 27     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • punkt szczepień ochronnych
   Łódź, ul. Syrenki 27     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • punkt pobierania materiału do badań laboratoryjnych
   Łódź, ul. Syrenki 27     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pracownia badań EKG
   Łódź, ul. Syrenki 27     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Łódź, ul. Syrenki 27     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Badania laboratoryjne - Medycyna ratunkowa
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Łódź, ul. Syrenki 27     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny pracy
   Łódź, ul. Syrenki 27     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna pracy
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Łódź, ul. Syrenki 27     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • gabinet neurologiczny
   Łódź, ul. Syrenki 27     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
   • Badania laboratoryjne - Neurologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
  • gabinet laryngologiczny
   Łódź, ul. Syrenki 27     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   • Badania laboratoryjne - Otorynolaryngologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Otorynolaryngologia
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
  • gabinet pielegniarski
   Łódź, ul. Syrenki 27     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet neurologiczny dla dzieci
   Łódź, ul. Syrenki 27     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia dziecięca
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia dziecięca
   • Badania laboratoryjne - Neurologia dziecięca
   • Usługi pielęgnacyjne - Neurologia dziecięca
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Neurologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia dziecięca
  • Gabinet laryngologiczny dla dzieci
   Łódź, ul. Syrenki 27     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Badania laboratoryjne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Usługi pielęgnacyjne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Gabinet okulistyczny
   Łódź, ul. Syrenki 27     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
   • Badania laboratoryjne - Okulistyka
   • Usługi pielęgnacyjne - Okulistyka
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
  • Gabinet okulistyczny dla dzieci
   Łódź, ul. Syrenki 27     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
   • Badania laboratoryjne - Okulistyka
   • Usługi pielęgnacyjne - Okulistyka
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
  • Gabinet urologiczny
   Łódź, ul. Syrenki 27     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Urologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Urologia
   • Badania laboratoryjne - Urologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Urologia
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Urologia
  • Gabinet urologiczny dla dzieci
   Łódź, ul. Syrenki 27     
   Poradnia urologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Urologia dziecięca
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Urologia dziecięca
   • Badania laboratoryjne - Urologia dziecięca
   • Usługi pielęgnacyjne - Urologia dziecięca
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Urologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Urologia dziecięca
  • Gabinet chirurgii urzowo-ortopedycznej
   Łódź, ul. Syrenki 27     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w trybie hostelowym - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Badania laboratoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Usługi pielęgnacyjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   Łódź, ul. Syrenki 27     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Badania laboratoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Usługi pielęgnacyjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet zdrowia psychicznego
   Łódź, ul. Syrenki 27     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Psychiatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Gabinet kardiologiczny
   Łódź, ul. Syrenki 27     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
   • Badania laboratoryjne - Kardiologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Kardiologia
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
  • Gabinet kardiologiczny dla dzieci
   Łódź, ul. Syrenki 27     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia dziecięca
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia dziecięca
   • Badania laboratoryjne - Kardiologia dziecięca
   • Usługi pielęgnacyjne - Kardiologia dziecięca
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Kardiologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia dziecięca
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • gabinet neurologiczny
    Łódź, ul. Syrenki 27     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
    • Badania laboratoryjne - Neurologia
    • Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Neurologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • gabinet laryngologiczny
    Łódź, ul. Syrenki 27     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
    • Badania laboratoryjne - Otorynolaryngologia
    • Usługi pielęgnacyjne - Otorynolaryngologia
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Otorynolaryngologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   • gabinet pielegniarski
    Łódź, ul. Syrenki 27     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet neurologiczny dla dzieci
    Łódź, ul. Syrenki 27     
    Poradnia neurologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
    • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia dziecięca
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia dziecięca
    • Badania laboratoryjne - Neurologia dziecięca
    • Usługi pielęgnacyjne - Neurologia dziecięca
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Neurologia dziecięca
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia dziecięca
    • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia dziecięca
   • Gabinet laryngologiczny dla dzieci
    Łódź, ul. Syrenki 27     
    Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
    • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia dziecięca
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia dziecięca
    • Badania laboratoryjne - Otorynolaryngologia dziecięca
    • Usługi pielęgnacyjne - Otorynolaryngologia dziecięca
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Otorynolaryngologia dziecięca
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
    • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Gabinet okulistyczny
    Łódź, ul. Syrenki 27     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
    • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
    • Badania laboratoryjne - Okulistyka
    • Usługi pielęgnacyjne - Okulistyka
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Okulistyka
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
    • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
   • Gabinet okulistyczny dla dzieci
    Łódź, ul. Syrenki 27     
    Poradnia okulistyczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
    • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
    • Badania laboratoryjne - Okulistyka
    • Usługi pielęgnacyjne - Okulistyka
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Okulistyka
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
    • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
   • Gabinet urologiczny
    Łódź, ul. Syrenki 27     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Urologia
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Urologia
    • Badania laboratoryjne - Urologia
    • Usługi pielęgnacyjne - Urologia
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Urologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Urologia
   • Gabinet urologiczny dla dzieci
    Łódź, ul. Syrenki 27     
    Poradnia urologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
    • Leczenie w domu pacjenta - Urologia dziecięca
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Urologia dziecięca
    • Badania laboratoryjne - Urologia dziecięca
    • Usługi pielęgnacyjne - Urologia dziecięca
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Urologia dziecięca
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia dziecięca
    • Oświata i promocja zdrowia - Urologia dziecięca
   • Gabinet chirurgii urzowo-ortopedycznej
    Łódź, ul. Syrenki 27     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Leczenie w trybie hostelowym - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Badania laboratoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Usługi pielęgnacyjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Gabinet chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
    Łódź, ul. Syrenki 27     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Badania laboratoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Usługi pielęgnacyjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Gabinet zdrowia psychicznego
    Łódź, ul. Syrenki 27     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Usługi pielęgnacyjne - Psychiatria
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Psychiatria
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Psychiatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Gabinet kardiologiczny
    Łódź, ul. Syrenki 27     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
    • Badania laboratoryjne - Kardiologia
    • Usługi pielęgnacyjne - Kardiologia
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Kardiologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Gabinet kardiologiczny dla dzieci
    Łódź, ul. Syrenki 27     
    Poradnia kardiologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
    • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia dziecięca
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia dziecięca
    • Badania laboratoryjne - Kardiologia dziecięca
    • Usługi pielęgnacyjne - Kardiologia dziecięca
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Kardiologia dziecięca
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia dziecięca
    • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia dziecięca