Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "AMICUS" Sp. z o.o.

Działalność lecznicza
Dostawcy świadczeń z zakresu lecznictwa ambulatoryjnego

adres: leja Pokoju 44 (42-200 Częstochowa)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Częstochowa
tel.: 34 32 38 027

Jednostki - NZOZ Centrum Medyczne "AMICUS" Sp. z...

 • NZOZ Centrum Medyczne "AMICUS" sp. z o.o.

  Częstochowa, leja Pokoju 44 (śląskie / powiat M. Częstochowa)
  Telefon: 34 32 38 027
  Email: biuro@cmamicus.pl
  Witryna: www.cmamicus.pl
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Częstochowa, leja Pokoju 44      Telefon: 34 32 37 478  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Częstochowa, leja Pokoju 44      Telefon: 34 32 37 478  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Częstochowa, leja Pokoju 44      Telefon: 34 32 37 496  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Częstochowa, leja Pokoju 44      Telefon: 34 32 38 842  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Częstochowa, leja Pokoju 44      Telefon: 34 32 37 478  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okulistyczna
   Częstochowa, leja Pokoju 44      Telefon: 34 32 37 496  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia dermatologiczna
   Częstochowa, leja Pokoju 44      Telefon: 34 32 37 344  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia rehabilitacji leczniczej
   Częstochowa, leja Pokoju 44      Telefon: 34 32 37 479  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Częstochowa, leja Pokoju 44      Telefon: 34 32 38 578  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia geriatryczna
   Częstochowa, leja Pokoju 44      Telefon: 34 32 38 032  
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Pracownia diagnostyki nieinwazyjnej układu krążenia
   Częstochowa, leja Pokoju 44      Telefon: 34 32 38 999  
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia USG
   Częstochowa, leja Pokoju 44      Telefon: 34 32 38 032  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Ośrodek endoskopii przewodu pokarmowego w trybie jednodniowym
   Częstochowa, leja Pokoju 44      Telefon: 34 32 38 578  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia RTG
   Częstochowa, leja Pokoju 44      Telefon: 34 32 38 703  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia spirometrii
   Częstochowa, leja Pokoju 44      Telefon: 34 32 38 999  
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Pracownia audiometryczna
   Częstochowa, leja Pokoju 44      Telefon: 34 32 37 496  
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Gabinet zabiegowy
   Częstochowa, leja Pokoju 44      Telefon: 34 32 37 184  
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ogólna POZ
   Częstochowa, leja Pokoju 44      Telefon: 34 32 38 911  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet szczepień
   Częstochowa, leja Pokoju 44      Telefon: 34 32 37 184  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia
  • Ośrodek rehabilitacji leczniczej i odnowy biologicznej
   Częstochowa, leja Pokoju 44      Telefon: 34 32 37 184  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gastroenterologia-diagnostyka i terapia endoskopowa w trybie jednodniowym
   Częstochowa, leja Pokoju 44      Telefon: 34 32 38 578  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Częstochowa, leja Pokoju 44      Telefon: 34 32 37 490  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Ambulatorium ogólne
   Częstochowa, leja Pokoju 44      Telefon: 34 32 37 184  
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Zespół ogólny wyjazdowy
   Częstochowa, leja Pokoju 44      Telefon: 34 32 37 184  
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Częstochowa, leja Pokoju 44      Telefon: 34 32 37 479  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej POZ
   Częstochowa, leja Pokoju 44      Telefon: 34 32 38 577  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej - rodzinnej POZ
   Częstochowa, leja Pokoju 44      Telefon: 34 32 38 975  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Dzienny ośrodek geriatryczny
   Częstochowa, leja Pokoju 44      Telefon: 34 32 37 974  
   Dzienny ośrodek opieki geriatrycznej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Geriatria
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
  • Poradnia medycyny rodzinnej
   Częstochowa, leja Pokoju 44     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Częstochowa, leja Pokoju 44     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia reumatologiczna
   Częstochowa, leja Pokoju 44     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Częstochowa, leja Pokoju 44     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Częstochowa, leja Pokoju 44     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Laboratorium analityczne
   Częstochowa, leja Pokoju 44     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia chorób płuc
   Częstochowa, leja Pokoju 44     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Częstochowa, leja Pokoju 44     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Częstochowa, leja Pokoju 44     
   Poradnia gastrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Częstochowa, leja Pokoju 44     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia geriatryczna
   Częstochowa, leja Pokoju 44     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia medycyny rodzinnej
    Częstochowa, leja Pokoju 44     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia chorób wewnętrznych
    Częstochowa, leja Pokoju 44     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia reumatologiczna
    Częstochowa, leja Pokoju 44     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia kardiologiczna
    Częstochowa, leja Pokoju 44     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia endokrynologiczna
    Częstochowa, leja Pokoju 44     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Laboratorium analityczne
    Częstochowa, leja Pokoju 44     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Poradnia chorób płuc
    Częstochowa, leja Pokoju 44     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia zdrowia psychicznego
    Częstochowa, leja Pokoju 44     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia gastroenterologiczna
    Częstochowa, leja Pokoju 44     
    Poradnia gastrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia endokrynologiczna
    Częstochowa, leja Pokoju 44     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia geriatryczna
    Częstochowa, leja Pokoju 44     
    Poradnia geriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria