Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "ARKA-MED" Sp. z o. o.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Nałkowskiej 27 (43-100 Tychy)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Tychy
tel.: 32 3262200

Jednostki - NZOZ Centrum Medyczne "ARKA-MED" Sp....

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "ARKA-MED" Sp. z o.o.

  Tychy, Nałkowskiej 27 (śląskie / powiat M. Tychy)
  Telefon: 32 3262200
  Email: arkamed@arkamed.pl
  Witryna: www.arkamed.pl
  • Zespół Lekarza Rodzinnego
   Tychy, Nałkowskiej 27      Telefon: 32 3262200  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Tychy, Nałkowskiej 27      Telefon: 32 3262200  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Tychy, Nałkowskiej 27      Telefon: 32 3262200  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Tychy, Nałkowskiej 27      Telefon: 32 3262200  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Tychy, Nałkowskiej 27      Telefon: 32 3262200  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Tychy, Nałkowskiej 27      Telefon: 32 3262200  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Tychy, Nałkowskiej 27      Telefon: 32 3262200  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Geriatryczna
   Tychy, Nałkowskiej 27      Telefon: 32 3262200  
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia Urologiczna
   Tychy, Nałkowskiej 27      Telefon: 32 3262200  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Tychy, Nałkowskiej 27      Telefon: 32 3262200  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Tychy, Nałkowskiej 27      Telefon: 32 3262200  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Tychy, Nałkowskiej 27      Telefon: 32 3262200  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Tychy, Nałkowskiej 27      Telefon: 32 3262200  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia Neurologiczna
   Tychy, Nałkowskiej 27      Telefon: 32 3262200  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Dermatologiczna
   Tychy, Nałkowskiej 27      Telefon: 32 3262200  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
   Tychy, Nałkowskiej 27      Telefon: 32 3262200  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia diagnostyki obrazowej (RTG)
   Tychy, Nałkowskiej 27      Telefon: 32 3262200  
  • Pracownia Audiometryczna
   Tychy, Nałkowskiej 27      Telefon: 32 3262200  
   Pracownia badań słuchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Pracownia USG
   Tychy, Nałkowskiej 27      Telefon: 32 3262200  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia UKG
   Tychy, Nałkowskiej 27      Telefon: 32 3262200  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG
   Tychy, Nałkowskiej 27      Telefon: 32 3262200  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Poradnia audiologiczna
   Tychy, Nałkowskiej 27      Telefon: 32 3262200  
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Ambulatoryjny punkt opieki całodobowej
   Tychy, Nałkowskiej 27      Telefon: 32 3262200  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna rodzinna
  • Pracownia endoskopowa
   Tychy, Nałkowskiej 27      Telefon: 32 3262200  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet Zabiegowy
   Tychy, Nałkowskiej 27      Telefon: 32 3262200  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Fizykoterapii
   Tychy, Nałkowskiej 27      Telefon: 32 3262200  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Rehabilitacji
   Tychy, Nałkowskiej 27      Telefon: 32 3262200  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia leczenia chorób naczyń
   Tychy, Nałkowskiej 27      Telefon: 32 3262200  
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Tychy, Nałkowskiej 27      Telefon: 32 3262200  
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Tychy, Nałkowskiej 27      Telefon: 32 3262200  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Tychy, Nałkowskiej 27      Telefon: 32 3262200  
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Poradnia endokrynologiczna
   Tychy, Nałkowskiej 27      Telefon: 32 3262200  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia urazowo-ortopedyczna
   Tychy, Nałkowskiej 27      Telefon: 32 3262200  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia proktologiczna
   Tychy, Nałkowskiej 27      Telefon: 32 3262200  
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Pracownia audioprotetyczna
   Tychy, Nałkowskiej 27      Telefon: 32 3262200  
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki wspomagania słuchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Nefrologiczna
   Tychy, Nałkowskiej 27     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Gabinet Zabiegowy
   Tychy, Nałkowskiej 27     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
  • Gabinet Fizykoterapii
   Tychy, Nałkowskiej 27     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Rehabilitacji
   Tychy, Nałkowskiej 27     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia preluksacyjna
   Tychy, Nałkowskiej 27     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet akupunktury
   Tychy, Nałkowskiej 27     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Nefrologiczna
    Tychy, Nałkowskiej 27     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Gabinet Zabiegowy
    Tychy, Nałkowskiej 27     
    Gabinet zabiegowy
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
   • Gabinet Fizykoterapii
    Tychy, Nałkowskiej 27     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Gabinet Rehabilitacji
    Tychy, Nałkowskiej 27     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia preluksacyjna
    Tychy, Nałkowskiej 27     
    Poradnia preluksacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Gabinet akupunktury
    Tychy, Nałkowskiej 27     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Pozostałe usługi pomocnicze