Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Medyczne Białołęka"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Książkowa 9 (03-134 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Białołęka
tel.: 22 889 51 -76

Jednostki - Niepubliczny Zakład Opieki...

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Białołęka

  Warszawa, Książkowa 9 (mazowieckie / powiat Białołęka)
  Telefon: 22 889 51 -76
  Email: biuro@cmbial.pl
  Witryna: www.cmbial.pl
  • Poradnia lekarza POZ dla dorosłych i dzieci
   Warszawa, Książkowa 9      Telefon: 22 889 51 -76  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza chorób wewnętrznych
   Warszawa, Książkowa 9      Telefon: 22 889 51 -76  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Warszawa, Książkowa 9      Telefon: 22 889 51 -76  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Warszawa, Książkowa 9      Telefon: 22 889 51 -76  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Warszawa, Książkowa 9      Telefon: 22 889 51 -76  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Nocna pomoc lekarska
   Warszawa, Książkowa 9      Telefon: 22 889 51 -76  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Warszawa, Książkowa 9      Telefon: 22 889 51 -76  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Warszawa, Książkowa 9      Telefon: 22 889 51 -76  
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • Zespół pielęgniarskiej opieki domowej długoterminowej
   Warszawa, Książkowa 9      Telefon: 22 889 51 -76  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • Hospicjum domowe
   Warszawa, Książkowa 9      Telefon: 22 889 51 -76  
   Hospicjum domowe
   • Leczenie w domu pacjenta - Onkologia kliniczna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • Poradnia rehabilitacyjna /umowa z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej "Kaśmin" Dom Seniora Drożdżówka 5 a 05-332 Siennica/
   Warszawa, Książkowa 9      Telefon: 22 889 51 -76  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • OśrodekRehabilitacji Dziennej/umowa z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej "Kaśmin" Dom Seniora Drożdżówka 5 a 05-332 Siennica/
   Warszawa, Książkowa 9      Telefon: 22 889 51 -76  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia lekarza POZ
   Warszawa, Książkowa 9      Telefon: 22 741-60-44, 22 741-60-58  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki i położnej poz
   Warszawa, Książkowa 9     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno położnicza
   Warszawa, Książkowa 9     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Warszawa, Książkowa 9      Telefon: 22 741-60-44, 22 741-60-58  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia alergologiczna
   Warszawa, Książkowa 9      Telefon: 22 741-60-44, 22 741-60-58  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Warszawa, Książkowa 9      Telefon: 22 741-60-44, 22 741-60-58  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Warszawa, Książkowa 9      Telefon: 22 741-60-44, 22 741-60-58  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
  • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Warszawa, Książkowa 9      Telefon: 22 741-60-44, 22 741-60-58  
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
  • Poradnia schorzeń tarczycy
   Warszawa, Książkowa 9      Telefon: 22 741-60-44, 22 741-60-58  
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Warszawa, Książkowa 9      Telefon: 22 741-60-44, 22 741-60-58  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Warszawa, Książkowa 9      Telefon: 22 741-60-44, 22 741-60-58  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Warszawa, Książkowa 9      Telefon: 22 741-60-44, 22 741-60-58  
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
  • Poradnia chorób naczyń
   Warszawa, Książkowa 9      Telefon: 22 741-60-44, 22 741-60-58  
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia nefrologiczna
   Warszawa, Książkowa 9      Telefon: 22 741-60-44, 22 741-60-58  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Nefrologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Warszawa, Książkowa 9      Telefon: 22 741-60-44, 22 741-60-58  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia dermatologiczna
   Warszawa, Książkowa 9      Telefon: 22 741-60-44, 22 741-60-58  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Warszawa, Książkowa 9      Telefon: 22 741-60-44, 22 741-60-58  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Warszawa, Książkowa 9      Telefon: 22 741-60-44, 22 741-60-58  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Warszawa, Książkowa 9      Telefon: 22 741-60-44, 22 741-60-58  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia pediatryczna
   Warszawa, Książkowa 9      Telefon: 22 741-60-44, 22 741-60-58  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Warszawa, Książkowa 9      Telefon: 22 741-60-44, 22 741-60-58  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia patologii ciąży
   Warszawa, Książkowa 9      Telefon: 22 741-60-44, 22 741-60-58  
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Warszawa, Książkowa 9      Telefon: 22 741-60-44, 22 741-60-58  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • Szkoła rodzenia
   Warszawa, Książkowa 9      Telefon: 22 741-60-44, 22 741-60-58  
   Szkoła rodzenia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia wad postawy
   Warszawa, Książkowa 9      Telefon: 22 741-60-44, 22 741-60-58  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia preluksacyjna
   Warszawa, Książkowa 9      Telefon: 22 741-60-44, 22 741-60-58  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Warszawa, Książkowa 9      Telefon: 22 741-60-44, 22 741-60-58  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Warszawa, Książkowa 9      Telefon: 22 741-60-44, 22 741-60-58  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia urologiczna
   Warszawa, Książkowa 9      Telefon: 22 741-60-44, 22 741-60-58  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Urologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Warszawa, Książkowa 9      Telefon: 22 741-60-44, 22 741-60-58  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Warszawa, Książkowa 9      Telefon: 22 741-60-44, 22 741-60-58  
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Poradnia promocji zdrowia
   Warszawa, Książkowa 9      Telefon: 22 741-60-44, 22 741-60-58  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia psychologiczna
   Warszawa, Książkowa 9      Telefon: 22 741-60-44, 22 741-60-58  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Leczenie w domu pacjenta
  • Zespół rehabilitacji domowej
   Warszawa, Książkowa 9      Telefon: 22 741-60-44, 22 741-60-58  
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia USG
   Warszawa, Książkowa 9      Telefon: 22 741-60-44, 22 741-60-58  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia endoskopowa
   Warszawa, Książkowa 9      Telefon: 22 741-60-44, 22 741-60-58  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Nocna pomoc lekarska
   Warszawa, Książkowa 9      Telefon: 22 741-60-44, 22 741-60-58  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, Książkowa 9      Telefon: 22 889 51 -76  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna