Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "Continuum Care"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18 (02-366 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Ochota
tel.: 22 899-15-50

Jednostki - NZOZ Centrum Medyczne "Continuum Care"

 • Ośrodek wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej

  Warszawa, Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18 (mazowieckie / powiat Ochota)
  Telefon: 22 899-15-50
  Email: kontakt@continuumcare.pl
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Warszawa, Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
   Warszawa, Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Geriatria
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Warszawa, Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia geriatryczna
   Warszawa, Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia kardiologiczna
   Warszawa, Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia medycyny paliatywnej
   Warszawa, Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • Poradnia neurologiczna
   Warszawa, Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia ginekologiczna
   Warszawa, Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia urologiczna
   Warszawa, Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Warszawa, Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Warszawa, Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia onkologiczna
   Warszawa, Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia laryngologiczna
   Warszawa, Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Warszawa, Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia psychologiczna
   Warszawa, Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Gabinet zabiegowy
   Warszawa, Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18     
  • Punkt szczepień
   Warszawa, Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18     
  • Gabinet USG
   Warszawa, Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Rehabilitacja ruchowa
   Warszawa, Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Punkt pobrań krwi
   Warszawa, Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18     
   Punkt pobrań krwi
   • Badania laboratoryjne
  • Opieka dzienna dla osób starszych
   Warszawa, Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18     
   Dzienny ośrodek opieki geriatrycznej
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
 • Zespół udzielający świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki domowej

  Warszawa, Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18 (mazowieckie / powiat Ochota)
  Telefon: 22 899-15-50
  Email: kontakt@continuumcare.pl
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Warszawa, Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
  • Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa
   Warszawa, Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
  • Zespół rehabilitacji domowej
   Warszawa, Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18     
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Geriatryczny zespół opieki domowej
   Warszawa, Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18     
   Dzienny ośrodek opieki geriatrycznej
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
 • Ośrodek wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej

  Warszawa, al. Rzeczypospolitej 5 (mazowieckie / powiat Wilanów)
  Telefon: 228991550
  Email: kontakt@continuumcare.pl
  Witryna: www.poliklinika24.pl
  • Poradnia Geriatryczna
   Warszawa, al. Rzeczypospolitej 5      Telefon: 228991550  
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia Kardiologiczna
   Warszawa, al. Rzeczypospolitej 5      Telefon: 228991550  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Warszawa, al. Rzeczypospolitej 5      Telefon: 228991550  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Warszawa, al. Rzeczypospolitej 5      Telefon: 228991550  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Warszawa, al. Rzeczypospolitej 5      Telefon: 228991550  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Paradnia Onkologiczna
   Warszawa, al. Rzeczypospolitej 5      Telefon: 228991550  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Warszawa, al. Rzeczypospolitej 5      Telefon: 228991550  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Zespół Rehabilitacji Ruchowej i Terapii Manualnej
   Warszawa, al. Rzeczypospolitej 5      Telefon: 228991550  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna