Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "DIAMED"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Jana Kochanowskiego 4 (43-502 Czechowice-Dziedzice)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Czechowice-Dziedzice miasto
tel.: 32 21 52 442

Jednostki - NZOZ Centrum Medyczne "DIAMED"

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "DIAMED" Sp. z o.o.

  Czechowice-Dziedzice, ul. Jana Kochanowskiego 4 (śląskie / powiat Czechowice-Dziedzice miasto)
  Telefon: 32 21 52 442
  Email: diamed@op.pl
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Czechowice-Dziedzice, ul. Jana Kochanowskiego 4     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Czechowice-Dziedzice, ul. Jana Kochanowskiego 4     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Czechowice-Dziedzice, ul. Jana Kochanowskiego 4     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia neurologiczna
   Czechowice-Dziedzice, ul. Jana Kochanowskiego 4     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
  • Poradnia ginekologiczna
   Czechowice-Dziedzice, ul. Jana Kochanowskiego 4     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Czechowice-Dziedzice, ul. Jana Kochanowskiego 4     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
  • Poradnia rehabilitacji medycznej
   Czechowice-Dziedzice, ul. Jana Kochanowskiego 4     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia kardiologiczna
   Czechowice-Dziedzice, ul. Jana Kochanowskiego 4     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Czechowice-Dziedzice, ul. Jana Kochanowskiego 4     
   Poradnia medycyny pracy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia okulistyczna
   Czechowice-Dziedzice, ul. Jana Kochanowskiego 4     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Pracownia endoskopii gastrologicznej
   Czechowice-Dziedzice, ul. Jana Kochanowskiego 4     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
  • Pracownia fizjoterapii
   Czechowice-Dziedzice, ul. Jana Kochanowskiego 4     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia gastrologiczna
   Czechowice-Dziedzice, ul. Jana Kochanowskiego 4     
  • Pracownia USG
   Czechowice-Dziedzice, ul. Jana Kochanowskiego 4     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Czechowice-Dziedzice, ul. Jana Kochanowskiego 4     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Czechowice-Dziedzice, ul. Jana Kochanowskiego 4     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Czechowice-Dziedzice, ul. Jana Kochanowskiego 4     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia gastrologiczna
   Czechowice-Dziedzice, ul. Jana Kochanowskiego 4     
   Poradnia gastrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia wad postawy
   Czechowice-Dziedzice, ul. Jana Kochanowskiego 4     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia gastrologiczna
    Czechowice-Dziedzice, ul. Jana Kochanowskiego 4     
    Poradnia gastrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia wad postawy
    Czechowice-Dziedzice, ul. Jana Kochanowskiego 4     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Przychodnia nr 2 Jednostka już nie funkcjonuje!

  Czechowice-Dziedzice, Bolesława Chrobrego 4 (śląskie / powiat Czechowice-Dziedzice miasto)
  • Poradnia diabetologiczna
   Czechowice-Dziedzice, Bolesława Chrobrego 4     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia