Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne ESKULAP Sp. z o.o.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Kolejowa 19 a (47-400 Racibórz)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Racibórz
tel.: 32 41 54 634

Jednostki - NZOZ Centrum Medyczne ESKULAP Sp. z o.o.

 • Centrum Medyczne ESKULAP

  Racibórz, ul. Kolejowa 19 a (śląskie / powiat Racibórz)
  Telefon: 32 41 54 634
  Email: cmeskulap@gmail.com
  Witryna: www.eskulap.raciborz.com.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Racibórz, ul. Kolejowa 19 a      Telefon: 32 41 54 634  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • USG - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Badania kierowców - Medycyna rodzinna
  • Poradnia otorynolaryngologiczna
   Racibórz, ul. Kolejowa 19 a      Telefon: 32 41 54 634 wew 124  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna
   Racibórz, ul. Kolejowa 19 a      Telefon: 32 41 54 634 wew 122  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Racibórz, ul. Kolejowa 19 a      Telefon: 32 41 54 634 wew 112  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia neurologiczna
   Racibórz, ul. Kolejowa 19 a      Telefon: 32 41 54 634 wew 125  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Racibórz, ul. Kolejowa 19 a      Telefon: 32 41 54 634 wew 126  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Racibórz, ul. Kolejowa 19 a      Telefon: 32 41 54 634 wew 126  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
  • Poradnia dermatologiczna
   Racibórz, ul. Kolejowa 19 a      Telefon: 32 41 54 634 wew 126  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Racibórz, ul. Kolejowa 19 a      Telefon: 32 41 54 634 wew 115  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet logopedy
   Racibórz, ul. Kolejowa 19 a      Telefon: 32 41 54 634 wew 125  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Audiologia i foniatria
  • Laboratorium analityczne
   Racibórz, ul. Kolejowa 19 a      Telefon: 32 41 54 634 wew 129  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia medycyny pracy
   Racibórz, ul. Kolejowa 19 a      Telefon: 32 41 54 634 wew 125  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia cukrzycowa
   Racibórz, ul. Kolejowa 19 a      Telefon: 32 41 54 634 wew 120  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
  • Poradnia lekarza POZ
   Racibórz, ul. Kolejowa 19 a      Telefon: 32 41 54 634 wew 114  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ
   Racibórz, ul. Kolejowa 19 a      Telefon: 32 41 90 800  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki POZ
   Racibórz, ul. Kolejowa 19 a      Telefon: 32 41 54 634 wew 118  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej POZ
   Racibórz, ul. Kolejowa 19 a      Telefon: 32 41 54 634 wew 113  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet pielęgniarki POZ
   Racibórz, ul. Kolejowa 19 a      Telefon: 32 41 90 800  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Pracownia fizjoterapii
   Racibórz, ul. Kolejowa 19 a      Telefon: 32 41 54 634 wew 125  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Fizjoterapia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Racibórz, ul. Kolejowa 19 a     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet rehabilitacyjny
   Racibórz, ul. Kolejowa 19 a     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Poradnia gastrologiczna
   Racibórz, ul. Kolejowa 19 a     
   Poradnia gastrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia ginekologiczno-położnicza
    Racibórz, ul. Kolejowa 19 a     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Gabinet rehabilitacyjny
    Racibórz, ul. Kolejowa 19 a     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Poradnia gastrologiczna
    Racibórz, ul. Kolejowa 19 a     
    Poradnia gastrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia